Electriciteitsmast
Lectoren: Koen Dittrich, Han van Kasteren
Onderzoekers: Mandy van Vugt
Lectoraat: Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness

Over het onderzoek

In de gemeente Dronten wordt er relatief veel hernieuwbare energie opgewekt. Het grootste deel hiervan is afkomstig van windmolenparken, en ook zonne-energie neemt een behoorlijk aandeel in de totale hoeveelheid hernieuwbare energie binnen de gemeente. Zowel particulieren als ook het bedrijfsleven hebben hier de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd, mede dankzij de duurzaamheidslening die de gemeente uitgeeft. Gemeente Dronten weet dat zij er nog niet is en wil er middels dit project achter komen wat zij moet doen om haar status op het gebied van duurzaamheid te verstevigen en verder uit te bouwen.

Uit het onderzoek is gebleken dat vooral binnen de sectoren ‘gebouwde omgeving’ en ‘mobiliteit’ veel winst te behalen valt wat betreft energiegebruik en uitstoot van CO2. Om de visie: ‘meer dan klimaatneutraal’ te bereiken moet er dus nog e.e.a. gebeuren. Om dit te bereiken wordt gekeken naar 3 elementen: 

  1. Duurzaam gedrag; gericht op bewustwording van inwoners
  2. Duurzame technologie; hoe kan de transitie naar klimaatneutraal worden ingericht?
  3. Duurzaam organiseren; gericht op samenwerking tussen verschillende partijen

In het rapport komen diverse besluitpunten aan bod (bijv. wat betreft gasaansluitingen voor nieuwbouw, stimuleren van elektrisch rijden of het ondersteunen van lokale energie coöperaties), maar uiteindelijk is het toch de burger die eerst aan zet is. Het faciliteren van de dialoog en het inbrengen van casussen zal de transitie versnellen. 

Betrokken organisaties

Aeres Hogeschool Dronten | Gemeente Dronten