Lectoraat Voedsel en gezond leven

Gebruik van de multiculturele voedselomgeving

  • Lectoraat: Stedelijke voedselvraagstukken
  • Duur project: voorjaar 2022 - voorjaar 2023
  • Locatie: Almere

Over het onderzoek

Almere heeft een diverse bevolking: ongeveer één op de vijf Almeerders is in het buitenland geboren, en 44% van de bevolking heeft een migratieachtergrond. Met deze diversiteit aan mensen wordt ook de voedselomgeving steeds diverser, omdat verschillende mensen verschillende wensen en gewoonten hebben. Maar in hoeverre wordt die diversiteit gebruikt door de Almeerse bevolking? Dat is wat we in dit project hebben onderzocht.

Aeres Hogeschool staat midden in de samenleving. Een samenleving die complex is, veel uitdagingen kent en ambities heeft. Om aan die samenleving bij te dragen, sluiten wij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), ontwikkelingsdoelen die van de wereld in 2030 een betere plek willen maken door aandacht te vragen voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat. Binnen dit project werken wij aan onderstaande SDG's.

Sustainable Development Goal nummer 3, Goede gezondheid en welzijnSustainable Development Goal nummer 11, Duurzame steden en gemeenschappenSustainable Development Goal nummer 12, Verantwoorde consumptie en productie 

Het doel

Doel van dit onderzoek was om beter te begrijpen in hoeverre een diverse(re) voedselomgeving ook leidt tot een diverser eetpatroon. Het was een exploratieve studie waarin we vooral hebben gekeken hoe divers de Almeerse bevolking eet, als we diversiteit zien als het gebruik maken van verschillende keukens. Ook hebben we onderzocht hoe de Almeerse bevolking de voedselomgeving waardeert.

Het onderzoek

We hebben een enquête uitgezet onder het burgerpanel van de gemeente Almere. Daaraan waren ook vragen toegevoegd die kunnen worden gebruikt om te meten in hoeverre respondenten graag nieuw voedsel uitproberen of daar juist liever van wegblijven. De uitkomsten van deze zogenaamde neofobie-schaal hebben we meegenomen in de analyse. 670 mensen vulden de enquête geheel of gedeeltelijk in (468 volledig). De resultaten zijn geanalyseerd en met behulp van beschrijvende statistiek verwerkt in een rapport.

De (verwachte) resultaten

We hebben nu een beter zich op hoe de voedselomgeving van Almere wordt gebruikt en gewaardeerd. Dit is een exploratieve studie, die vraagt om specifieker vervolgonderzoek en eventueel later een nieuwe meting om verandering te kunnen vaststellen. 

De financiering

De studie is bekostigd vanuit het Lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken. 

 

Wat levert het onderzoek op voor de sector?

De resultaten worden gedeeld met de gemeente Almere, die hiermee beter inzicht krijgt in hoe haar bevolking de voedselomgeving waardeert en gebruikt. Dit biedt aanknopingspunten voor beleid richting het stimuleren van duurzamer en gezonder eetgedrag.

Hoe komt het onderzoek terug in het onderwijs van Aeres Hogeschool Almere?

Dit onderzoek is uitgevoerd zonder de betrokkenheid van studenten. De bevindingen kunnen wel gebruikt worden als input in colleges, presentaties en lezingen. Ook wordt de methode gebruikt als voorbeeld van onderzoek met enquêtes, voor vakken over onderzoeksmethoden. 

Met welke partners wordt het onderzoek uitgevoerd?

De gemeente Almere – Dienst Onderzoek en Statistiek – was betrokken bij het uitzetten van de enquête. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Flevo Campus. 

Samenwerkingspartners

Logo Flevo CampusLogo gemeente almere