Fotowand_Kameleon
Onderzoeker: Mart van de Veeweij

Over het onderzoek

Professionele identiteit is een complex begrip: het kan vanuit meerdere dimensies en lagen worden benaderd. In veel modellen komen wezenlijke noties als ‘zingeving’, ‘passie’ en ’spiritualiteit’ voor. Vanuit de filosofie en later de cultuurgeschiedenis zijn termen als ‘de ziel’ en ‘bezieling’ ontstaan, deze zijn in het postmoderne denken grotendeels in onbruik geraakt maar momenteel weer actueler dan ooit. Wat is de rol van bezieling binnen de context van de professionele identiteit en wat is de invloed op bijvoorbeeld bewustwording, intrinsieke motivatie en geestelijke veerkracht?

Betrokken organisaties

Aeres Hogeschool Wageningen en Twynstra Gudde Adviseurs en managers