Groenten vasthouden

Kennistransitie CoE Food projecten Almere – analyse van uitgevoerde projecten

LectorenDinand Ekkel
OnderzoekersBrigitta Methorst
Lectoraat: Groene en Vitale Stad

Over het onderzoek

De laatste jaren heeft Aeres Hogeschool een behoorlijk aantal projecten uitgevoerd rondom (lokaal) voedsel samen met docenten en studenten en externe opdrachtgevers. Het uitvoeringstempo is hoog en projecten volgen elkaar snel op. Opgedane kennis raakt snel in de vergetelheid. Het project Kennistransitie COE Food projecten gaf de kans om een overzicht te maken van een aantal van deze uitgevoerde projecten zoals bijvoorbeeld ‘Herenboeren’, ‘Naar een lokale voedselinfrastructuur voor Almere’ en ‘Rondje IJsselmeer’.

De focus van de inventarisatie en analyse van projecten lag op de relatie met de onderwijsuitvoering.Van elk van de tien projecten die onder de loep zijn genomen is per project op één pagina een overzicht gemaakt waarin is te zien welke studenten van welke opleiding met welke module betrokken zijn. De onderzoeksmethodes worden genoemd samen met de opgeleverde data. Tot slot wordt een inschatting gemaakt van de blijvende waarde van het betreffende project. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat data, zoals een overzicht van Flevolandse producenten van lokaal voedsel, nog steeds actueel is. Soms levert een project concreet lesmateriaal op, zoals lesstof over voedselbossen of een competentieset waarmee studenten een inschatting kunnen maken van hun eigen kennis en ervaring met het werkveld van regionaal voedsel.

In totaal hebben aan de projecten zo’n 130 studenten deelgenomen, waarvan bijna 30 internationale studenten. Er zijn meer dan 1000 enquêtes afgenomen en meer dan 50  interviews gehouden. Dit project was daarmee een mooie kans om ‘te schatgraven’ in eerdere projecten en de parels daaruit opnieuw te delen met collega docenten tijdens de eerste Aeres Docenten Fooddag zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen. Er is nu voor het eerst een overzicht gemaakt van deze parels.