Eikenbladeren
Projectleider en Onderzoeker: Mandy van Vugt
Lectoraat: Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness

Over het onderzoek

Green Up (voorheen Biohub) is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en (agrarische) ondernemers. Het project is gericht op het vinden van gezamenlijke oplossingen voor agrarische reststromen welke nu nog als afval worden beschouwd. Ambitie is om de herbruikbaarheid van agrarische reststromen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Binnen Green Up is een sub-initiatief ontstaan: Taste Up. Doel van dit initiatief is het terugbrengen van verspilling van groente en fruit met een afwijkende vorm of rot plekje in de voedselketen. Voor de verwaarding van o.a. ui, peen, aardappel en pompen wordt gericht op verschillende productgroepen, waaronder Food, Feed en Energie. Vanuit het onderwijs geldt dat er continu studenten betrokken zijn bij het verder organiseren, vormgeven en implementeren van nieuwe ideeën en oplossingen om voedselverspilling te voorkomen.  Nieuwe verdien- en businessmodellen worden in samenwerking met de ondernemers verder vormgegeven en uitgerold. Hierbij wordt o.a. gekeken naar houdbaarheid van de grondstoffen, keten en logistiek, gezamenlijk eigenaarschap, meervoudige waardecreatie en circulair organiseren.

Betrokken organisaties

Stap in Actie | Gebr. Van Liere | Van de Weerd Pompoenen | Schaap Holland | Van Woerden Flevo | Gemeente Dronten | Provincie Flevoland | BrasseRia | Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv | CulinaiR&D | SEA groep ‘Dynamiek in de landbouw’