Ui akker
Onderzoekers: Dr. Sigrid Wertheim-Heck; Anke Brons; Elise Gieling
Projectleider: Anke Brons
LectorDr. Sigrid Wertheim-Heck

Over het onderzoek

Flevoland is de grootste producent van uien in Nederland en 90% van de in Nederland geproduceerde uien wordt geëxporteerd. Hoewel slechts een beperkt deel van de in Nederland geproduceerde uien in Nederland wordt geconsumeerd is de ontwikkeling van de Nederlandse markt belangrijk voor de Flevolandse uiensector. De positieve vooruitzichten voor wereldwijde groei in uien consumptie als gevolg van bevolkingsgroei, wordt getemperd door toenemende internationale concurrentie in productie en een verhoogde ziektedruk als gevolg van klimaatverandering. Hoewel de Flevolandse uiensector in oriëntatie primair haar internationale focus behoudt, is er behoefte aan een beter begrip van de Nederlandse consumptie markt met het oog op toekomstige marktontwikkeling. Vanuit de ambitie om de Flevolandse ui meer prominent onder de aandacht te brengen van de Nederlandse consument, heeft de sector aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in de huidige consumptiepatronen van uien in Nederland om op basis daarvan de toekomstige kansen en uitdagingen voor de lokale ui afzet beter te kunnen duiden.

Dit project heeft een tweeledige doelstelling:

  1. Kwantitatief onderzoek: Het in kaart brengen van de ui consumptie in Almere; inzicht verschaffen in de consumptiepatronen van uien om op basis daarvan de toekomstige kansen en uitdagingen voor de lokale afzet beter te kunnen duiden
  2. Kwalitatief onderzoek: A.d.h.v. ui consumptie in kaart brengen van algemene voedsel consumptie patronen in Almere; vanuit de gedachte “iedereen eet ui” een verkenning uitvoeren van de consumptie patronen van verschillende bevolkingsgroepen in Almere.

De hoofdvraag luidt: Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van lokale ui afzet op basis van de verscheidenheid aan consumptiepatronen binnen de bevolking van Almere?

Betrokken organisaties

Aeres MBO Almere en AgroFoodCluster

In de media