Plastic gerecycled
Projectleider: Mandy van Vugt
Onderzoekers: Mandy van Vugt, Michiel Klaassen
Lectoraat: Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness

Over het onderzoek

Een grote uitdaging voor het recyclen van kunststoffen zijn de meerlaagse folies voor levensmiddelen. Deze verpakkingen worden in steeds grotere getale toegepast vanwege de toenemende product- en kwaliteitseisen die gesteld worden aan voedsel, de lagere kosten van deze manier van verpakken en het gemak van handeling (geen retourverpakkingen). Deze verpakkingen zijn echter moeilijk te recyclen en verstoren tevens de recycling van andere plastic fracties, doordat ze zich verdelen over meerdere gesorteerde fracties. Het ontstane recycling nadeel wordt gerechtvaardigd door LCA analyses die aantonen dat multilaagsverpakkingen gunstig scoren over de gehele keten. Vanuit de wens op besparing van primaire grondstoffen van plastics, is het essentieel dat het recyclingsprobleem met multilagen wordt opgelost. De ambitie is een transitie naar volledig recycleerbare multilaagsverpakkingen. PACK-CE zorgt voor het versnellen van gebruik van deze verpakkingen ten behoeve van de transitie naar een circulaire economie door middel van kennisontwikkeling op het gebied van technologie, duurzaamheid en nieuwe circulaire waardemodellen. Aeres Hogeschool Dronten zal bijdragen aan vraagstukken rondom circulaire waardemodellen en werkt hierin samen met de Haagse Hogeschool en RIVM. We proberen antwoord te geven op de vraag: welke duurzaamheidswinst is er te behalen met de technologieën die in dit project ontwikkeld worden?

Betrokken organisaties

Aeres Hogeschool Dronten | TNO | Avans Hogeschool | Haagse Hogeschool | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Technische Universiteit Twente | Dow Benelux B.V. | Wageningen Food en Biobased Research | Universiteit Maastricht | HVC groep | Royal Cosun | gemeente Zaanstad