Esmee spoler

Functie: Onderzoeksassistent
Lectoraat: Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness
Email: e.spoler@aeres.nl
Telefoon: 06 283 359 57
Social: LinkedIn

Over Esmee Spoler

Sinds september 2021 werkt Esmee Spoler als onderzoeksassistent binnen het Team Praktijk Onderzoek. Ze is onderdeel twee lectoraten, waaronder het lectoraat Circulair Ondernemen in de Agri- en Foodbusiness. Na haar afstudeerstage over het onderwerp voedselverspilling is ze blijven werken bij Aeres Hogeschool Dronten. Voedselverspilling is één van de onderwerpen die haar erg motiveert om te werken richting een circulaire economie. Ze werkt ze graag samen met collega’s, studenten en het bedrijfsleven om tot nieuwe ideeën te komen. Eén van haar doelen is om het CIRKL Business Lab op te bouwen tot een levendige proeftuin, waar onder andere vermicompostering en zilte teelt onderdeel van uitmaken.

Naast dat ze graag werkt aan projecten binnen het circulaire vlak, heeft ze door haar bachelor-diploma Toegepaste Biologie een brede interesses ontwikkeld. Ze werkt graag mee aan projecten gericht op duurzaamheid, dier en natuur. Zo is ze aangesloten bij het lectoraat Animal Assisted Interventions, wat past bij haar eerdere werkervaring in een zorginstelling en dierenpark.

Voor verdere professionalisering is ze gestart met de master Klimaatpsychologie en gedrag. Hiermee wil ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van ons klimaat door middel van het realiseren van gedragsverandering op het gebied van de eiwittransitie.