Docent Aeres Hogeschool Dronten

Informatie voor ouders

Studeren is niet alleen een grote stap voor uw zoon of dochter, maar ook voor u. Wat houdt studeren aan het hbo nu in en hoe gaat dat bij Aeres Hogeschool?

Aeres Hogeschool kent drie faculteiten: Almere, Dronten en Wageningen. We delen dezelfde visie en missie, maar hebben elk een eigen profiel en identiteit. We leiden onze studenten op voor een bachelor diploma. In het hoger onderwijs geldt in alle EU-landen de bachelor-master structuur. Dit is een internationaal erkende verdeling waardoor het diploma in het buitenland herkenbaar en vergelijkbaar is. Deze opzet maakt het gemakkelijker om in het buitenland te studeren of te werken. Na het behalen van het bachelor diploma kunnen studenten vervolgens doorstuderen en bijvoorbeeld een masteropleiding volgen.

Heeft uw zoon of dochter al een idee aan welke faculteit hij of zij wil gaan studeren? Hieronder vindt u informatie voor u als ouder per faculteit.

Almere: Food, Nature and Urban Green  

winnaar circular awards nieuwbouw

Wanneer er steeds meer mensen in de stad gaan wonen, ontstaan er steeds meer vragen op het gebied van natuur, leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie. De opleidingen en het onderzoek in Almere dragen bij aan een groene, gezonde stedelijke leefomgeving.

Dronten: Ondernemen, bedrijf, dier & voedsel

Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten is al 60 jaar dé hogeschoolfaculteit voor studenten die passie hebben voor ondernemen, bedrijfskunde, dier en voedsel. Onderzoek in Dronten gaat over ondernemerschap en duurzame bedrijfsontwikkelingen.

Wageningen: Leerkracht, vakkennis en professionele ontwikkeling

Aeres Hogeschool Wageningen buitenkant vlaggen

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-)onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur.

Veelgestelde vragen

  • Nee, omdat de studenten doorgaans ouder zijn dan 18 jaar als de eerste tentamencijfers beschikbaar zijn. Alle communicatie van de school, bijvoorbeeld een voortgangsbesluit van de examencommissie, gaat rechtstreeks naar de student. Het is aan de student om ouders en andere belanghebbenden te informeren.

  • Een mbo-opleiding staat vaak in het teken van ‘doen’, terwijl de focus op het hbo meer ligt op een combinatie van ‘doen’ én ‘analyseren’. Beide hebben een praktische insteek, maar daar komt dus een extra component bij als je gaat studeren aan een hogeschool. Op het hbo krijg je over het algemeen iets minder begeleiding en leer je goed plannen en prioriteiten stellen. Deze verantwoordelijkheid zie je ook terug als je stage gaat lopen. Waar je op het mbo veel begeleiding krijgt vanuit je stageplek, wordt er tijdens een hbo-stage verwacht dat je –naast de begeleiding- ook zelfstandig zaken kunt aanpakken.

  • In principe kan een eerstejaars student 60 studiepunten halen in zijn eerste jaar. Dan zou de student elk tentamen moeten behalen. Dat hoeft echter niet allemaal in één jaar, omdat er ook wel eens een keer iets mis kan gaan. Elke hogeschool (en universiteit) hanteert een minimumnorm voor het aantal studiepunten dat je aan het eind van het eerste jaar dan wel echt gehaald moet hebben. Dat heet de BSA-norm, waarbij BSA betekent: Bindend Studie Advies. Haal je dat minimum aantal punten niet, dan moet je stoppen met je studie.

  • De BSA-norm is: 52 studiepunten behalen, waaronder in ieder geval de doorstroom- en schakelvakken.

  • Nee, dat klopt niet. De Tweede Kamer heeft wel een motie ingediend om het BSA in de toekomst mogelijk af te schaffen. De minister gaat hierover nadenken en moet met een voorstel tot wetgeving komen. Het is dus nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer, het BSA wordt afgeschaft. Alle huidige studenten hebben dus wel met het BSA te maken.

  • Nee, omdat de studenten doorgaans ouder zijn dan 18 jaar. Er wordt door opleiding en de mentoren van de eerstejaars wel een informatieavond georganiseerd voor ouders (en hun zoon/dochter), daarvoor wordt u uitgenodigd door de school. Ook worden ouders uitgenodigd voor de feestelijke uitreiking van de propedeusediploma’s.

  • Alleen met medeweten, of op verzoek, of in aanwezigheid van zoon/dochter. Ook hier gelden de regels rond privacy en AVG.

  • Aeres Hogeschool vindt dat een functiebeperking je niet mag belemmeren in je studieloopbaan. Daarom bieden we voor de studenten die het nodig hebben extra begeleiding, aandacht en voorzieningen, zodat zij hun studie met zo min mogelijk obstakels kunnen volgen. Kijk hier voor meer informatie.

  • Ja, dat is mogelijk. Het belangrijkste is dat de stage relevant is voor de opleiding van uw zoon/dochter. Stageadressen worden dus alleen beoordeeld op inhoud, niet op ligging.