Groene vingers

Aeres Hogeschool en Sustainable Development Goals (SDG’s)

Aeres Hogeschool staat midden in de samenleving. Een samenleving die complex is, veel uitdagingen kent en ambities heeft. Om aan die samenleving bij te dragen, sluiten wij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), ontwikkelingsdoelen die van de wereld in 2030 een betere plek willen maken door aandacht te vragen voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat. Dit is beschreven in het instellingsplan en vindt zijn uitdrukking in ons onderwijs, praktijkgericht onderzoek, bedrijfsvoering, valorisatie en activiteiten voor Leven Lang Ontwikkelen.

Studenten opleiden tot bewuste professionals

We koppelen de SDG’s aan onze inhoudelijke zwaartepunten, aan onze onderwijsactiviteiten, valorisatie en praktijkgericht onderzoek. Aan de hand van deze doelen werken we met onze studenten aan actuele, regionale, landelijke en internationale thema’s hoofdzakelijk in de groene sector. Daarmee leiden we studenten op die in staat zijn om verantwoorde keuzes te maken in een complexe wereld. Professionals die grenzen verleggen en zich bewust zijn van de gevolgen van hun handelen op hun omgeving en op de samenleving. Voorlopers die het verschil maken en bijdragen aan duurzame oplossingen voor lokale en mondiale maatschappelijke vraagstukken.

Koppeling met 8 SDG’s

We hebben een aantal SDG’s gekozen die aansluiten bij het profiel van de hogeschool en de inhoudelijke zwaartepunten van onze faculteiten. Deze SDG’s vormen een leidraad voor opleidingen en de onderzoeksprogramma’s van de drie faculteiten.

SDG Aeres Hogeschool

De drie faculteiten en de SDG’s

De drie faculteiten van Aeres Hogeschool hebben elk een eigen profiel dat zich vertaalt in een specifiek opleidingenaanbod en onderzoeksprogramma. De profielen hebben een relatie met de SDG’s. Lees meer over hoe de faculteiten zich richten op specifieke SDG’s: