Akker groeven

Aeres Hogeschool voert praktijkgericht onderzoek uit dat aansluit bij haar inhoudelijk profiel, relevant is voor het onderwijs en impact heeft op werkveld, maatschappij en leefomgeving. Met die reden richt het onderzoek zich op essentiële, maatschappelijke vraagstukken en sluit het aan bij (inter)nationale en regionale ontwikkelingen. Denk hierbij aan vraagstukken gericht op een duurzame samenleving, verantwoord ondernemerschap en professionals binnen het beroepsonderwijs.

Hogeschool en praktijk formuleren samen onderzoeksvragen en doen samen het onderzoek, het onderzoek is maatschappelijk relevant en de praktijk heeft er direct profijt van. Het vormt een verrijking voor het betreffende wetenschappelijke kennisdomein.

Verbinding met het onderwijs

Onderzoeksprojecten dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en kunde van studenten en docenten. Docenten, docent-onderzoekers en lectoren begeleiden studenten bij het (leren) onderzoek doen. Studenten worden opgeleid tot professionals met onderzoekscompetenties en actuele kennis over de sector waarvoor zij opgeleid worden. Afgestudeerden hebben een onderzoekende houding en een goede basis om zich verder te ontwikkelen.

Onderzoeksprogramma's

Om focus aan te brengen, keuzes te maken en expertise bij elkaar te brengen, zijn onderzoeksprogramma’s opgesteld: elke faculteit heeft een onderzoeksprogramma aansluitend bij het zwaartepunt en opleidingenportfolio: Gezond leven in de groene stad, Duurzaam ondernemen en Vergroot je leerkracht, over duurzaam leren en ontwikkelen.

Vragen?

Klik hier voor contactgegevens