Akker groeven

Kwaliteit

De onderzoekprogramma’s voldoen aan de wetenschappelijke standaarden. Het onderzoek van Aeres Hogeschool is gevalideerd volgens het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen. De kwaliteitszorg is gericht op ontwikkelen en verbeteren van zaken die direct relevant zijn voor de dagelijkse onderzoekspraktijk.

Missie

Met onderzoek willen we bijdragen aan de ontwikkeling van het werkveld en het onderwijs. Het onderzoek draagt bij aan:

  • Samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs, bedrijven, kennisinstellingen en wetenschap
  • Antwoorden op vragen en dilemma’s uit het groene werkveld en het leven lang leren binnen het beroepsonderwijs en bedrijf
  • Kennisontwikkeling binnen de faculteiten
  • Professionalisering van de docenten en medewerkers
  • Ontwikkeling van het onderwijs als geheel 

Contact