Studenten binnen trap

Van alle kennis- en onderwijsinstellingen wordt verwacht dat toezicht en bestuur zijn gescheiden. Dat er verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid, activiteiten en de met elkaar gemaakte afspraken. Wel zo logisch, vinden wij. Dit bij elkaar heet good governance. Bij Aeres gaan we hier zorgvuldig mee om, zonder de energie te verliezen voor datgene waar het ons om gaat: goed onderwijs en onderzoek voor studenten, het bedrijfsleven en de maatschappij. Daarom hebben het College van Bestuur en de Raad van Toezicht besloten om één code na te leven, de Branchecode goed bestuur hogescholen. Dat is onze leidraad voor principes, uitgangspunten en verantwoordelijkheden.

Lees meer over: