AISF header

Aeres International Student Fund

Jaarlijks verwelkomt Nederland ruim honderdduizend studenten voor een opleiding, cursus of training. Ook Aeres Hogeschool ontvangt ieder jaar vele aanmeldingen voor haar Internationale programma’s. Zo ook veelbelovende studenten met onvoldoende financiële middelen voor het volgen van een studie in het buitenland. Voor deze studenten heeft Aeres het Aeres International Student Fund (AISF) opgericht.

Het AISF biedt financiële ondersteuning aan studenten die niet uit Nederland komen en die geen gebruik kunnen maken van andere financiële regelingen/beursprogramma’s. Deze tegemoetkoming kan voorafgaand aan de studieperiode aangevraagd worden bij de stichting. Op deze manier hebben studenten uit onder andere Kenia, Vietnam, Eritrea en China hun Bachelor diploma bij Aeres  Hogeschool kunnen behalen.

Het aantrekken van talent uit het buitenland is voor een internationaal georiënteerd land als Nederland van groot belang. Met de kennis, ervaring en netwerken die ze meebrengen uit eigen land, versterken ze de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Door het ontstaan van internationale klassen profiteren ook de Nederlandse studenten hiervan mee.

Het AISF levert ook een bijdrage aan het NL Scholarship voor Aeres Hogeschool. Dit is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. Zowel inkomende studenten als uitgaande Nederlandse studenten van en naar landen buiten de EER kunnen deze beurs aanvragen. 

Steunt u het AISF?

Met een financiële bijdrage sponsort u de internationale ontwikkeling van studenten. De beurs voor inkomende studenten van landen buiten de EER bedraagt €5.000 per student en is een eenmalige bijdrage voor een studie. De bijdrage voor uitgaande mobiliteit naar landen buiten de EER bedraagt €1.250 en is een eenmalige bijdrage voor studie of stage. Stel getalenteerde buitenlandse studenten in staat om een studie aan Aeres Hogeschool te volgen of help ambitieuze studenten voor studie of stage naar het buitenland. Dit kan door vaste donateur te worden of een  eenmalige gift. Vervolgens kijken we graag samen wat de hogeschool voor u kan betekenen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het koppelen van een (internationale) student aan uw bedrijf of organisatie.

Wilt u meer weten over het AISF of wilt u een financiële bijdrage leveren? Neem dan contact op met: