Informatie voor eerstejaars

Hier vind je de informatie die geldt voor studenten die een opleiding starten bij Aeres Hogeschool Wageningen in studiejaar 2017-2018. Let op: deze pagina's worden wekelijks aangevuld. Vanaf 1 juni vind je hier volledige informatie.

Voor specifieke informatie over jouw gekozen opleiding, bijvoorbeeld welke boeken je moet aanschaffen of informatie over stagelopen, klik op de betreffende opleiding/vorm:

Niveau: Associate degree

Ad Praktijkopleider Consumptieve Techniek deeltijd
Ad Praktijkopleider Groene sector  deeltijd
Ad Bloemsierkunst  voltijd deeltijd

Niveau: bachelor 

Docent en kennismanager Consumptieve Techniek voltijd deeltijd
Docent en kennismanager Groene sector*  voltijd deeltijd
Docent en kennismanager Groene sector: Verkort traject voor mensen met een hao-diploma deeltijd
Docent en kennismanager Groene sector: Verkort traject voor mensen met een pabo/lerarenopleiding  deeltijd
Kopopleiding Docent en kennismanager Groene sector  voltijd

Niveau: master

Master Leren en Innoveren
deeltijd

*De volgende studierichtingen vallen onder de opleiding Docent en kennismanager Groene sector: Agrotechniek, Bloemsierkunst, Groen Zorg en Onderwijs, Natuur en Communicatie, Paardensector, Recreatie- en Gezelschapsdieren, Tuin en Landschap, Tuin- en Akkerbouw, Voeding en Communicatie, Veehouderij