Studenten zittend in klaslokaal

Aeres Hogeschool is ontstaan uit de fusie tussen Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (CAH, oprichting 1957) en Stoas Hogeschool (Stoas, oprichting 1981). CAH en Stoas waren tot 2013 twee aparte hogescholen binnen het Hoger Agrarisch Onderwijs. Van 2013 tot 2016 had de hogeschool de naam Vilentum Hogeschool en vanaf 1 september 2016 is onze naam Aeres Hogeschool.

Almere

De faculteit in Almere is gestart in september 2010. De wens van de gemeente om hoger onderwijs aan te bieden, werd door CAH Vilentum gezien als een mooie uitdaging. Als een kans om op een nieuwe locatie een nieuwe doelgroep te bereiken, namelijk: jongeren. Na het zorgvuldig samenstellen van het onderwijsportfolio, gericht op groene kennis in het stedelijk gebied, begon de hogeschool in Almere met 2 opleidingen en 25 studenten.

Het begon in Almere Poort in een noodvoorziening, maar de groei ging voorspoedig en al snel was daar een nieuwe plek. Ook in Almere Poort, maar nu in het pand bij The International School Almere. Inmiddels zit de Aeres Hogeschool Almere voor het derde jaar aan het Stadhuisplein in het centrum van de stad. Met een uitgebreid en divers opleidingsportfolio, aanvullend op dat van de andere locatie in Dronten. En gaandeweg is er ook Engelstalig onderwijs ontwikkeld. In september 2016 studeren hier rond de 600 studenten, en weten steeds meer internationale studenten de hogeschool in Almere te vinden.

Dronten

Met 14 leraren en 11 leerlingen begon op 7 oktober 1957 de Christelijke Hogere Landbouw School (CHLS) in Ede. In 1968 opent de vestiging in Dronten, waar de studenten ook intern konden wonen. Wonen, werken en studeren was het motto, samengevat in ‘De Drieslag’, zoals de schoolboerderij heette. En dat is nog steeds ons motto, al is er wel wat veranderd. Lang niet iedereen woont op de campus, er zijn minder contacturen en meer opdrachten en werken doen we nog net zo hard, maar dan op een grotere schaal.

Wageningen

Stoas Wageningen is diep ingebed in de geschiedenis van de Nederlandse agrarische sector. Waar eerder de kennis van generatie op generatie werd overgedragen, krijgt halverwege de negentiende eeuw de eerste (middelbare) landbouwschool deze belangrijke taak. De agrarische sector neemt in de jaren '70 zelf het initiatief voor een gezamenlijke agrarische lerarenopleiding en in begin jaren '80 komt vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij de wens om de agrarische lerarenopleidingen te bundelen. Op 16 maart 1981 wordt STOAS opgericht: ‘Stichting tot Ontwikkeling van Agrarisch onderwijskunde en Scholing’.

In een aantal jaren ontwikkelt de opleiding zich van een stapelvorm van akten, kopstudies en deeltijdtrajecten tot een volwaardige opleiding die daarna nog vele malen van vorm en inhoud verandert. Inmiddels verzorgt Aeres Hogeschool Wageningen Bacheloropleidingen, meerdere Associate Degrees (verkort hbo) en een Master Leren en Innoveren.