Carola Schouten en Gertjan Stokkers tijdens de Life Lezing 2024

Verbinding begint met aandacht | Life Lezing 2024

Date

Afgelopen week vond de tiende Life Lezing plaats bij Aeres Hogeschool in Dronten. Gastspreker was minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Het thema was ‘hoe blijf je de ander zien’. Hoe blijf je omzien naar elkaar, ook als mensen heel anders zijn of heel anders denken dan jij? Wat kun jij inzetten om in verbinding te blijven en met respect voor de ander te kunnen (samen)werken en (samen)leven?

Schouten startte haar verhaal met een pakkend voorbeeld uit haar woonplaats Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb stelde tijdens de nieuwjaarsreceptie de vraag: ‘vragen we elkaar nog weleens: waar zit jouw pijn?’. Deze vraag triggerde Schouten en trof haar in het hart. Ze vroeg zichzelf af hoe zij verbinding kon maken tussen de systemen van de overheid en de dagelijkse werkelijkheid van gewone mensen. Dat was voor haar het begin van een zoektocht. "We moeten de oplossingen vaker zoeken in eenvoud. Want in de kern gaan die complexe problemen eigenlijk altijd over de manier waarop we met elkaar omgaan. Hoe we respect tonen en over het belang van medemenselijkheid." In haar huidige portefeuille voert één woord de boventoon en dat is bestaanszekerheid. Wat haar betreft gaat het in de kern over volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. De mogelijkheden om je te kunnen ontwikkelen en zo tot bloei te kunnen komen. Tijdens haar ministerschap van Landbouw leerde zij hoe wezenlijk het is om elkaar niet op te sluiten in het lidmaatschap van een groep. Schouten en haar team investeerden in relaties en konden zo beter de zorgen en ideeën van boeren met de ambtelijke top delen. Er ontstond verbinding.

"Breng altijd een eerlijke boodschap, ook al is deze niet altijd leuk, maar blijf eerlijk en oprecht."

Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Carola Schouten tijden de Life Lezing 2024

Voedsel is volgens haar een verbindende factor tussen mensen. We zijn als mensen echter wel steeds verder van ons voedsel af komen te staan. Aan het einde van de dag had Schouten nog wel een kleine tip voor de zaal en een mogelijk nieuwe minister van Landbouw: "Breng altijd een eerlijke boodschap, ook al is deze niet altijd leuk, maar blijf eerlijk en oprecht."

Na Schouten was het de beurt aan oud-student Dier- en Veehouderij Gertjan Stokkers over zijn ondernemersroute van de afgelopen jaren en hoe hij nu ‘Noaberboer’ is geworden. Tijdens zijn afstuderen zocht hij antwoord op de vraag hoe het ouderlijk biologisch melkveebedrijf op waardenniveau kon samenwerken met een landgoed. Inmiddels woont en werkt hij samen met zijn vrouw en gezin ruim een jaar op landgoed Lankheet in Haaksbergen en is hij gestart met Noaberboeren. Het landgoed telt 600 hectare, waarvan 80 beschikbaar is voor de landbouw. Hij houdt hier 40 melkkoeien en teelt er nu ook diverse groentes. Samen met een compagnon bestuurt hij de coöperatieve vereniging Noaberboeren. Een eigen concept wat raakvlakken heeft met het concept Herenboeren wat elders in Nederland is opgestart. In een jaar tijd hebben ze een goede groei doorgemaakt. Gertjan verwoordt het zelf mooi in het aantal monden dat gevoed kan worden: in 2023 waren dit 85 monden, ondertussen is het uitgegroeid tot 128 monden. Ondernemen is wat Gertjan betreft vallen en opstaan en koers houden. Van alles uitproberen en soms ook andere keuzes maken. Hij is blij met de koers die hij nu vaart en is de basis ondernemen vanuit je eigen waarden, zoals respect, openheid en zelfstandigheid. Hij is trots op zijn bedrijf en de mogelijkheden die hij krijgt en realiseert op het landgoed.

Na de twee lezingen was er nog een korte discussie en vervolgens een ‘walking dinner‘ met een mix van vertrouwde producten uit de regio en nieuwe recepten van de kok, onder het motto ‘eten, wat de boer niet kent’.