Voltijd Master studie Agribusiness Development Aeres Hogeschool Dronten

Het master programma is ingedeeld in vier thema's:

Master agribusiness development

Als Explorer verricht je onderzoek en analyse van de Master Company, waarvan je de resultaten als Manager vertaalt in verbeteringsopties op basis van theoretische kennis en met respect voor de internationale bedrijfscontext van het bedrijf. Vervolgens neem je de rol van Onderzoeker op je, waarbij je onderzoek voorstelt en uitvoert om de ondervonden problemen aan te pakken en de resultaten te interpreteren, zodat je kunt nadenken over de impact van interventiestrategieën en aanbevelingen op korte en lange termijn kunt doen.

5 Thema's

Agribusiness is een breed vakgebied waarin meerdere disciplines op een samenhangende manier samenwerken. Om je voor te bereiden op dit multidimensionale vakgebied, is het masterprogramma Agribusiness Development opgedeeld in vijf thema's: Agribusiness & Foodbusiness, Strategie & Innovatie, Business & Organisatie, Onderzoek & Analyse en Persoonlijke Ontwikkeling. De combinatie van deze thema's geeft je een brede en diepgaande kennis van belangrijke agribusiness gerelateerde onderwerpen. En omdat je persoonlijke ontwikkeling minstens zo belangrijk is, richt het thema Personal Ontwikkeling zich op de ontwikkeling van je soft skills.

Thema 1 - Agribusiness & Food Business

Dit thema leidt tot de integratie van de kennis en inzichten die in het programma worden aangeboden. Het geeft je een overzicht van de ontwikkeling binnen de agribusiness en bespreekt actuele vraagstukken binnen de agribusinesssector.

Thema 2 - Strategie & Innovatie

Hier richt je je op de langetermijnstrategie van een bedrijf en het vermogen om waarde te halen uit nieuwe producten, processen, positionering en paradigma's.

Thema 3 -Bedrijfsvoering & Organisatie

Om verandering en veranderingsmanagement te begrijpen, is het van vitaal belang dat je de bedrijfsplanning begrijpt.

Thema 4 - Onderzoek & Analyse

Het uitvoeren van onderzoek en het effectief presenteren van resultaten is een essentieel onderdeel van het besluitvormingsproces. Dit thema Onderzoek & Analyse biedt je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om op een toegepast niveau praktijk en theorie met elkaar te verbinden, op basis van een wetenschappelijk verantwoorde methodologie. Onderwerpen die je zult bestuderen zijn: methodologie, statistiek, SPSS, academisch schrijven en alles wat je nodig zult hebben om te kunnen adviseren over een oplossing voor een managementprobleem.

Thema 5 - Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke Ontwikkeling gaat over: beoordeling van competenties, reflectie op persoonlijke ontwikkeling en het stellen van doelen voor persoonlijke ontwikkeling.

De Master Company

Centraal in het programma staat het werken aan een uitdagende bedrijfsopdracht bij een 'Master Company'. Tijdens de toelatingsprocedure word je gevraagd contact op te nemen met potentiële Master Companies en daar een positie te regelen, als werknemer of als stagiair voor de duur van de masteropleiding. Enkele voorbeelden van Masterbedrijven waar studenten hebben gewerkt zijn: Friesland Campina, Kverneland, Flora Holland, Eosta, Zuidberg, Veenhuis, De Heus, ForFarmers, Royal A-ware, Rabobank en HilverdaKooij.