Lectoraat responsief Onderwijs

Wat kan het onderwijs betekenen voor en bijdragen aan transities in het groene domein, gericht op het wereldvoedselvraagstuk? Oplossingen hiervoor vereisen andere productiemethoden en grondstoffengebruik. Ze vragen om anders organiseren en andere businessmodellen. En vooral om leren om te gaan met andersoortige vraagstukken. Dat vraagt dus ook om ander onderwijs. Het lectoraat onderzoekt hoe het onderwijs de student moet uitrusten om toekomstige, vaak ill defined, complexe vraagstukken aan te kunnen. Over welk instrumentarium moet de toekomstige professional beschikken?

In het lectoraat Responsief Onderwijs krijgen de bevindingen vanuit het doorlopende lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken een concrete context door het verbinden van de praktijk met de wetenschappelijke wereld. Het lectoraat richt zich op:

  • Welk ander denken is actueel in het transitiedenken van de agrifoodsector?
  • Wat is hierin de potentie van een kenniscreërende didactiek gericht op wijsheid in denken en handelen
  • Welke rol kunnen docenten, kenniscreërende ondersteunende sociale en visuele media en semantisch learning analytics spelen in de responsiviteit van het onderwijs?

Anders denken

We onderzoeken wat ondernemers en werknemers in het groene domein in de toekomst nodig hebben. Hoe we bijvoorbeeld anders moeten denken als het gaat om bijdragen aan de noodzakelijke transities binnen het domein en de economie. Zo ontdekken we hoe het onderwijs de student kan uitrusten om de toekomstige, vaak nog onbekende en ongedefinieerde complexe vraagstukken aan te kunnen.

Didactische benadering

Het lectoraat doet onderzoek naar de potentie van een kenniscreërende didactische benadering. De daarin ondersteunende sociale kennismedia en tools voor een dergelijk onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. Ons doel is om toekomstige werknemers te ontwikkelen naar meer wijsheid. En in te gaan op de ecologische crises in het natuurlijke en culturele bestaan van individuen en de mensheid als geheel.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen:

  • Responsieve leeromgeving
  • Transitiedenken in de agri en food productie en -business
  • Analyseren van co-creatie in het leren

Onderzoekers