AHWpro Gastdocent in onderwijs en bedrijfsleven

Traject Positive Behaviour Support

Ik zoek
Cursus
Locatie
Wageningen
Duur
Meerdere dagen

Positive Behaviour Support kenmerkt zich door een planmatige aanpak van het benaderen van leerlingen om goed gedrag te stimuleren in alle ruimtes van de school. Het benadrukken van goed gedrag is uitgangspunt van PBS. In de praktijk betekent het een verbetering van het school- c.q. klassenklimaat en daarmee een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. Dataverzameling is een belangrijke kern om de juiste pedagogische besluiten te nemen en maakt dan ook onderdeel uit van deze nascholing.

Voor wie?

Dit aanbod is interessant voor het hele schoolteam of sectie: docenten én facilitair medewerkers.

Inhoud

Het aanbod in dit traject is gericht om het pedagogisch klimaat in de hele school op teamniveau op elkaar af te stemmen. De basis is een projectteam gevormd met afgevaardigden van alle geledingen in de school. Dit team is straks verantwoordelijk voor de planmatige aanpak in de school en begeleidt de teamleden in de praktijk. Afstemming kost tijd en oefening. Maar eenmaal ingevoerd heeft het een positief effect op het leren van alle leerlingen.

Het totale traject beslaat een ontwikkel- en uitvoeringsperiode van 3 jaar. Echter de ervaring leert dat men per jaar een besluit neemt voor een volgende stap. Dat betekent dat we dit traject aanbieden voor 1 jaar met de optie om dit uit te breiden.

Begeleiding

Een projectteam die bestaat uit een aantal afgevaardigden uit de school begeleidt de besluiten in de dagelijkse gang van zaken en ondersteunt het team. De PBS begeleider initieert met het projectteam de aanzet en de route en bewaakt de voortgang.

Toetsing

Er zijn geen toetsmomenten.

Resultaat

Wat leert de deelnemer?
Een bewuste keuze formuleren van regels, afspraken, bevestiging en consequenties samen met het team. In die zin is de scholing een teamontwikkeltraject in de praktijk.

Wat kan de deelnemer na afronding van de nascholing?
Een teamvisie op pedagogisch handelen ontwikkelen, uitvoeren en meten op school- én klassenniveau.

Praktische informatie en aanmelden

  • Opleider(s): AHpro (Nascholingen voor professionals), Jeldau Bollema en Anne-Marie Schoonwater
  • Aantal deelnemers: Hele team of een divisie daarvan, inclusief niet onderwijzend personeel. Met een maximum van 20 personen.
  • Tijdsinvestering: 8 projectteambijeenkomsten van 2 uur voor de deelnemers en een uur voorbereidingstijd. Deel één beslaat een heel studiejaar.
  • Vorm: Instructie, zelfwerkzaamheid, casusanalyse, training, filmanalyse.
  • Data: Starten bij aanvang van een semester.
  • Studieniveau: Geen, omdat we gebruik maken van een projectgroep die bestaat uit mensen afkomstig van diverse geledingen in het team.
  • Benodigde voorkennis/vooropleiding: Werkzaam zijn in/met een schoolteam.
  • Bewijs van afronding: Bewijs van deelneming.
  • Kosten: De kosten zijn per jaar en per projectteam en bedragen €5000,00 per jaar. Dit traject is vrijgesteld van BTW.