AHWpro Begeleiden van vmbo studenten bij hun stage

Handelingsgericht Werken (HGW) binnen Passend Onderwijs

Ik zoek
Cursus
Locatie
Wageningen
Duur
Meerdere dagen

Op zich is de visie rondom Passend Onderwijs zinvol. De visie is er vaak op scholen, evenals een vorm van uitvoering. In de praktijk blijkt het echter helemaal niet zo makkelijk te zijn om een eenduidige vorm te vinden op schoolniveau, die teambreed uit te voeren is. Passend Onderwijs levert meer werkdruk op voor de docent en de teams, de aandachtverdeling in de klassen is zwaarder en er moet meer administratie bijgehouden worden. Aansluitend op de eisen die gesteld worden vanuit Passend Onderwijs bieden wij  een traject aan voor teams om binnen de eigen school hier vorm aan te geven, rekening houdend met het stramien dat de eigen werkplek voor Passend Onderwijs al heeft uitgezet. 

Voor wie?

Het hele onderwijzende personeel kan deelnemen. Per team of jaarlaag is eveneens mogelijk. Wij werken met groepen vanaf 8 personen omdat gebleken is dat we dan de meeste rendement halen. De cursus is geschikt voor VMBO- en MBO scholen.

Neem contact met ons op als je niet aan onze instroomeisen voldoet (zie onderaan de pagina bij 'Praktische informatie'), maar verwacht dat jouw team op basis van ervaring wel zou kunnen deelnemen.

Inhoud

Tijdens dit traject komen de volgende vragen aan bod:

 • Hoe zorgt het team ervoor dat men overzicht heeft en houdt over de onderwijsbehoeften van de leerlingen om hun prestaties te verbeteren of...?
 • Hoe zorgt het team ervoor dat klassenmanagement zodanig georganiseerd wordt, ondanks belemmeringen, dat de uitvoering ervan voldoet aan de eisen van Passend Onderwijs?
 • Hoe kan dit gekoppeld worden aan de principes die er al binnen de school zijn bepaald?
 • Wat kan er op schoolniveau over Passend Onderwijs worden afgesproken en wat blijft een taak van de docent op klassenniveau?

Waaruit bestaat het scholingstraject?

In de intake komen de volgende vragen aan de orde:

 • Welke uitgangspunten en initiatieven zijn er al?
 • Wat zijn de keuzes van de instelling/school waarop verder moet worden ingestoken? Welke expertise is er al binnen de opleiding.

Bij de uitvoering komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het belang van Handelingsgericht Werken en kennismaking met de 6 stappen die nodig zijn om handelingsgericht werken toe te passen.
 • Bepalen hoe de producten, die bij HGW horen, ingezet zullen worden op jouw school.
 • Het ontwerp van een groepsplan van de eigen (mentor)klas onderling.
 • Uitwisselen binnen het team en implementatie van het groepsplan.
 • Onderzoek naar de eigen effectiviteit op alle onderdelen in de uitvoering van passende onderwijs. Hierna kan men zichzelf verder ontwikkelen op een aantal punten. Dit is de basis om differentiëren uit te voeren.
 • Wat doet en kan men op gebied van differentiëren? Theorie en teamkeuzes maken. Omzetten naar een zinvolle praktijk.

Er zal gewerkt worden vanuit de inzichten op basis van de theorie van Noelle Pameijer. Wil je kennis met haar maken, bekijk dan deze video.

Begeleiding

Deze opleiding wordt gegeven door een docent van Aeres Hogeschool Wageningen, die naast de theorie ook veel aandacht zal geven aan cases bespreking en feedback op de praktische uitvoering. Daarnaast is een professional in de eigen school nodig die in de oefenperiode van drie weken de deelnemer kan observeren en van feedback kan voorzien. Mocht er geen professional in de eigen school aanwezig zijn dan kan er in overleg met de AHW docent naar een andere oplossing worden gezocht.

Toetsing

Er zijn geen formele toetsmomenten, maar er vindt formatieve toetsing plaats op basis van de casussen die we bespreken.

Resultaat

 1. De deelnemer weet wat HGW is en heeft een eigen plan gemaakt op basis van de zes stappen van Noelle Pameijer.
 2. De deelnemer weet hoe hij/zij vanuit een andere mindset kan kijken naar gedrag in de klas.
 3. De deelnemer heeft zijn handelingspatroon uitgebreid en kan differentiëren in aanpak bij uiteenlopende onderwijsbehoeften.
 4. Vooruitgang op gebied van HGW, mindset verandering in handelen bij vormgeving van onderwijsbehoeften in een gedifferentieerde structuur.

Praktische informatie en aanmelden

 • Opleider(s): AHpro (Nascholingen voor professionals), Jeldau Bollema en Anne-Marie Schoonwater
 • Aantal deelnemers: Vanaf 8 personen.
 • Tijdsinvestering: 20 uur, verdeeld over 5 bijeenkomsten. Per bijeenkomst 1 uur voorbereidingstijd.
 • Vorm: Instructie, zelfwerkzaamheid, collegiale consultatie.
 • Data: Op afspraak, vanaf september 2022.
 • Studieniveau: HBO
 • Benodigde voorkennis/vooropleiding: 1e of 2e graads bevoegdheid. Als docent werkzaam in een team met minimaal 3 jaar ervaring.
 • Bewijs van afronding: Certificaat van deelname.
 • Kosten: €5000,- per team ex. reiskosten. Voor deze opleiding wordt geen BTW gerekend.