Knaagdierbeheersing

Docenttraining Knaagdierbeheersing

Ik zoek
Cursus
Locatie
Wageningen
Duur
Meerdere dagen

Agrariërs die de mogelijkheid willen behouden om buiten, rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen, rodenticiden toe te passen als laatste redmiddel binnen een aanpak van geïntegreerd plaagdierbeheer (IPM), dienen daarvoor een cursus te volgen en examen af te leggen. In 2023 geldt deze verplichting ook voor binnen. Een dergelijke KBA-GB (Knaagdierbeheersing agrarische bedrijven – Geïntegreerd beheer) cursus wordt verzorgd door een docent van een AOC samen met een plaagdierbeheerser met minimaal drie jaar ervaring in het beheersen van rattenpopulaties.

Aangezien het thema KBA-GB zeer specifieke kennis en inzichten vereist, dient de docent hierin ook opgeleid te worden. Docenten die al de gewone KBA opleiding verzorgen kunnen na een aanvullende training ook de KBA-GB opleiding geven. De docentenopleiding KBA-GB van Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) en  Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is bedoeld voor AOC docenten die nog niet bekend zijn met KBA én voor de ervaren plaagdierbeheersers die KBA-GB docent willen worden.

In deze docentenopleiding wordt het leren over didactische werkvormen en het leren over de beheersing van rattenpopulaties 'buiten' afgewisseld en waar mogelijk gecombineerd. Het examen bestaat uit de beoordeling van een les, die de AOC docent en plaagdierbeheerser op een zelfgekozen locatie en tijdstip verzorgen.

Praktische informatie en aanmelden

  • Data en tijden: Nader te bepalen
  • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18 in Wageningen en op een praktijk locatie in de buurt
  • Kosten: De kosten (inclusief de toetsing) zijn €1.150,00
  • Trainers: Docent AHW (vakdidactiek) en docent KAD (inhoudelijk expert)
  • Groepsgrootte: Min.8 personen
  • Bronnen: Boek Geïntegreerde Knaagdierbeheersing op Agrarische bedrijven (Artikelcode:30166, ISBN-EAN: 8717247010816, Jaar uitgave: 2016. Te bestellen bij het Ontwikkelcentrum) en digitale readers.

Opzet training

De training bestaat uit 4 dagdelen vakdidactiek en vakinhoud, een periode van oefenen in de praktijk en een formatieve beoordeling van de praktijk.

Vier dagdelen training

De inhoudelijke vakexpert en een vakdidacticus verzorgen samen de vier dagdelen. De expert geeft de les over de vakinhoud, de didacticus bespreekt met de groep de ingezette werkvormen en reflecteert met de groep op de leereffectiviteit, het leerproces en verbind deze aan de theorie. Deze geïntegreerde vorm van lesgeven verbindt de praktijk aan de theorie. Door de reflectie na ieder onderdeel krijgt de deelnemer inzicht over vormen van didactiek en leereffecten bij deelnemers.

Oefenen in de praktijk

De deelnemer organiseert mogelijkheden om het geleerde in de praktijk te oefenen. In veel gevallen zal dat het geven van cursussen zijn. De deelnemer zoekt een coach om hem/haar te begeleiden en te reflecteren op het werken in de praktijk. De naam en een cv van de door de deelnemer voorgestelde coach wordt voorgelegd aan de docenten van de KAD / Aeres hogeschool Wageningen ter goedkeuring. Indien de goedkeuring gegeven is dan kan de begeleiding en het oefenen in de praktijk starten.

Toetsing 

De deelnemer geeft aan dat hij/zij klaar is voor een formatieve lesbeoordeling. De datum voor de lesbeoordeling wordt in overleg vastgelegd. Een week voordat de les plaatsvindt stuurt de deelnemer de docent het lesplan op. De deelnemer zorgt voor een online verbinding zodat de docent de les kan bijwonen of neemt de les op met een camera. De docent gebruikt bij de beoordeling een kijkwijzer. Na afloop van de les wordt de les geëvalueerd en besproken aan de hand van de kijkwijzer in een teams vergadering. De docent geeft ontwikkelingsgerichte feedback. De lesbeoordeling is een formatief toetsmoment.

Certificering en plaatsing op de lijst docenten knaagdierenbeheersing Bureau Erkenningen

De feedback over de lesbeoordeling wordt door de docent verstuurd naar Bureau Erkenningen. Bureau Erkenningen bepaalt of de deelnemer geregistreerd wordt als docent KBA-GB en neemt hierover contact op met de deelnemer.

De docententraining valt onder verantwoordelijkheid van:
Bureau erkenningen, dhr. Antoon de Groot. Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede, antoon@erkenningen.nl.

Doelgroep voor de training

De docentenopleiding KBA-GB van AHW en KAD is bedoeld voor AOC-docenten die nog níet bekend zijn met KBA en voor de ervaren plaagdierbeheersers die KBA-GB docent willen worden.

Instroomeis voor deelname

  • Bevoegde docenten die werkzaam zijn op een AOC.
  • Praktijkdeskundigen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als gediplomeerd knaagdierenbeheerser.

We vragen de deelnemers om bij hun aanmelding de volgende informatie op te geven:

  • Opleiding en werkervaring op het gebied van onderwijs verzorgen en knaagdierenbeheersing.
  • Behaalde relevante diploma's en certificaten.