Coachend Meesterschap

Coachend Meesterschap voor coaches en begeleiders

Ik zoek
Cursus
Locatie
Wageningen
Duur
Meerdere dagen

Coaching als middel: Het leren en ontwikkelen van leerlingen of studenten hangt samen met èn is zelfs nauw verweven met de manier waarop u in uw eigen ontwikkeling staat. De rol van de docent als coach is: “individueel en in de leergroep, sturend begeleiding geven op de leerloopbaan.” Doel is om de leerling /deelnemer te helpen om te reflecteren op hoe hij/zij zich ontwikkelt met betrekking tot het gekozen werk, de scholing en de vorderingen op leerloopbaan en competenties. Deze reflectie geeft de leerling/deelnemer de mogelijkheid om gericht de volgende stappen te zetten richting het behalen van de gewenste kwalificatie c.q. het afsluiten van het gewenste opleidingstraject. Dit “sturend begeleiden” noemen we “Coachend Meesterschap”.

Voor wie?

Deze nascholing is interessant voor alle onderwijsprofessionals of professionals die leerlingen en/of studenten in de praktijk begeleiden. Coachend Meesterschap is voor iedereen die als coach in het onderwijs of bedrijfsleven fungeert: voor docenten, tutoren, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, werkplek(stage)begeleiders, hr medewerkers, (team)leiders en (zorg)coördinatoren.

Inhoud

Hoe krijg ik mijn leerlingen of studenten in beweging om zelf aan de slag te gaan? Competenties zijn vaak vaag geformuleerd. Hoe zorg ik ervoor dat de competenties gaan ‘leven’ bij de leerlingen? Mijn leerlingen hebben geen leervragen, hoe bevorder ik dan zelfsturing? Op welke manier zorg ik ervoor dat leerlingen betekenis en inhoud kunnen geven aan zelfreflectie? Op welke wijze stimuleer ik een evenwichtige participatie binnen groepswerk? Hoe organiseer ik (online) individuele leertrajecten en groepscoaching?

De cursus bestaat uit de volgende thema’s:

 • ‘Ik als coach’: zelfkennis en zelfbewustzijn, leervragen en ontwikkelwensen.
 • ‘Ik ontwikkel mij als coach’: Basisprincipes van coaching (webinar), doelgericht coachen  en coachen op competenties, methodieken en methodisch werken (webinar)  
 • ‘Ik observeer, laat zien en kijk terug’: Portfolio en meetinstrumenten

Elke deelnemer voert tussen de bijeenkomsten en webinars online groepscoachgesprekken met een van de docenten/trainers. In dit individuele traject staat het persoonlijk ontwikkelingsplan centraal. De deelnemer houdt daarvoor een logboek bij en schrijft reflectieverslagen.

Begeleiding

De ondersteuning bestaat uit online groepscoachgesprekken  op het gebied van individuele leervragen. Daarnaast ook middels maatjesleren, groepsdiscussies en (praktijk en/of reflectie)opdrachten.

Toetsing

Het scholingstraject wordt afgesloten met een ontwikkelingsgerichte portfolio presentatie.

Resultaat

Coachen op ontwikkeling binnen het beroepsonderwijs is zo opgezet dat er een mix is van theorie en praktijk, van individueel leren en groepsleren, op die manier vormgegeven dat je het ervaart als een samenhangend geheel. Zodoende ben je in staat persoonlijk te ervaren wat coaching voor jou betekent zodat je zelf nog beter in staat bent dit toe te passen binnen jouw rol/taak en situaties.
De leergang geeft richting aan je coachschap door aan te sluiten bij wat er leeft op je werkplek en in te spelen op waar op dat moment behoefte aan is. Dit betekent: 

 • het leerproces actief met elkaar en zelfstandig vormgeven
 • gebruik maken van de kwaliteiten van elkaar
 • procesgerichte manier van leren en werken vanuit de beroepsinhoud
 • geven van constructieve feedback
 • doen en presteren wat je wilt en kunt.

De leergang helpt je om de ontwikkelwensen en -mogelijkheden van jezelf én van jouw leerlingen te (h)erkennen, te stimuleren en uit te voeren binnen een onderwijssituatie.

Praktische informatie

 • Opleider(s): AHpro (Nascholingen voor professionals)
 • Aantal deelnemers: minimaal aantal deelnemers 6, maximaal aantal deelnemers 12
 • Tijdsinvestering: 20 uur + 40 uur zelfstudie en individuele begeleiding
 • Data: Start in september 2024 bij voldoende aanmeldingen
 • Vorm: Blended
 • Studieniveau: HBO
 • Benodigde voorkennis/vooropleiding: HBO/MBO vooropleiding en actief met het begeleiden van (individuele) leerlingen/studenten binnen het onderwijs of in de praktijk.
 • Bewijs van afronding: De deelnemers ontvangen het Certificaat ‘Coachend Meesterschap’.
 • Kosten: €1250,- per deelnemer (excl. BTW)

AHpro - Hogeschool voor professionals

Door jarenlange ervaring vanuit onze drie hogeschoolfaculteiten hebben wij veel kennis en kunde van de agrarische en educatieve (hoger onderwijs) sector. Met elkaar hebben wij de krachten gebundeld binnen AHpro, zodat wij jou tijdens jouw loopbaan optimaal kunnen ondersteunen.

AHpro biedt (online) cursussen, trainingen en coaching aan, online en fysiek. Zo helpen wij jou te ontwikkelen op een manier die bij je past. Maatwerk en incompany is uiteraard ook mogelijk. Bekijk ons aanbod en kies jouw ontwikkeling vandaag nog!