Verkeer in de stad

Gezond leven in de groene stad

In het kader van het onderzoeksprogramma Gezond leven in de groene stad werken we samen met:

Ontwikkelingscentrum Stadslandbouw Almere
Samen met Witteveen+Bos, de Ontwikkelmaatschappij Flevoland (OMFL), Habitus en Wageningen UR zijn we betrokken bij het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA). Het OSA draagt bij aan een stad waarin stadslandbouw een natuurlijk onderdeel vormt in de stedelijke leefomgeving. Het doel: een groene, gezonde en diverse stad.

Centre of Expertise Food
Ook zijn we verbonden aan het Centre of Expertise Food. Samen met andere hogescholen dragen we bij aan de innovatiekracht van het bedrijfsleven binnen de foodsector.

Duurzaam ondernemen

In het kader van het onderzoeksprogramma Duurzaam ondernemen participeren in de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Dynamiek in de Landbouw
 • De OndernemersAcademie
 • Kenniscoalitie Biobased Economy
 • Poulty Expertise Centre
 • Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food

Regionale partners
Op regionaal niveau werken we intensief samen met de Regio Zwolle, Gemeente Dronten, Gemeente Hardenberg, Kennispoort Regio Zwolle, het Agrofood Cluster en met de Provincie Flevoland.

Vergroot je leerkracht, over duurzaam leren en ontwikkelen

In het kader van het onderzoeksprogramma Vergroot je leerkracht werken we samen met partners uit praktijk en wetenschap:

 • Wageningen UR, leerstoelgroep ECS
 • AOC’s, zoals het LIFE College van Lentiz, Clusius, Terra
 • Aeres VMBO en Aeres MBO
 • NaTIn
 • Andere hogescholen, waaronder de groene hogescholen
 • Met acht universiteiten hebben we een intensieve samenwerking, in onderzoeksprojecten en met hoogleraren die promotor zijn van onze docent-promovendi. Dat zijn o.a. bv de Open Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit voor Humanistiek (UvH), Wageningen UR, UT Twente.

Samenwerking met individuele experts
Naast verbanden met de academische wereld zijn er ook verbanden met professionals uit het werkveld en andere lectoren. Dat zijn professionals uit de praktijk die meewerken in het onderzoek, lectoren van andere hogescholen, hoogleraren en onderzoekers van verschillende universiteiten.

Netwerken
We participeren actief in een aantal internationale netwerken zoals:

 • EAPRIL, een Euopees netwerk voor praktijkgericht onderzoek
 • EARLI, een europea associatie voor ondrzoek naar leren en instructie
 • ENTER, het netwerk van lerarenopleidingen in de groene sector
 • Europea, een netwerk van 24 landen en ruim 1000 groene opleidingen in Europa.

Met name Enter en Europea zijn belangrijk voor de kenniscirculatie.

Situationeel samenwerken
Aeres Hogeschool Wageningen zet meer en meer in op situationeel samenwerken. En op samen opleiden vanuit geïntegreerde concepten van onderwijs, onderzoek en waardecreatie. Het kernconcept daarvoor is co-creatie. We integreren de kerntaken lokaal en regionaal in alle activiteiten en werken daarin samen met de praktijk: (groen) beroepsonderwijs, lerarenopleidingen, HAO, en met de wetenschappelijke partners.