Verkeer in de stad

Samenwerking met de praktijk, andere onderwijsinstellingen en onderzoekers is voor ons als hogeschool van cruciaal belang om gezamenlijk kennis te creëren. En om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de beroepspraktijk. Zo komen verbeteringen tot stand die echt iets opleveren voor het bedrijfsleven én het onderwijs.

Samenwerken met organisaties en instellingen

De onderzoeksafdeling werkt nauw samen met verschillende organisaties om op zoek te gaan naar antwoorden op diverse vraagstukken. De bedrijven werken samen met een stagiair(e) of een afstuderende student. In dit geval is de organisatie de opdrachtgever.

Bij complexe vraagstukken proberen we samenwerkingsverbanden te creëren. Daarin werken de bedrijven samen met andere partners en experts aan de oplossing van een vraagstuk.

Lokaal tot internationaal
De bedrijven en organisaties met wie we samenwerken, zijn zowel lokaal, nationaal als internationaal actief. Een intensieve samenwerking is de basis is voor het gezamenlijk creëren van nieuwe kennis. En die kennis vloeit vervolgens weer terug het onderwijs in. De samenwerkingen vinden veelal plaats binnen:

  • Lectoraten
  • Onderwijsmodules
  • Praktijk- en afstudeeronderzoeken
  • Stages

Bedrijven en instellingen die met ons willen samenwerken, kunnen hun vragen, onderzoeken en opdrachten neerleggen bij de onderzoeksafdeling. Wij zoeken vervolgens naar een goede match met de lectoren en docent-onderzoekers. Neem voor meer informatie contact op met onze onderzoeksafdelingen.

Samenwerken met studenten

Studenten van Aeres Hogeschool kunnen tijdens hun studie (mee)werken aan onderzoeksopdrachten en daarmee werken aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Samenwerkingsverbanden

Meer over onze bestaande samenwerkingsverbanden