Boeken en tablet

Instaptoets en zomercursus Wageningen

Zomercursus

De zomercursus biedt je de gelegenheid te werken aan het op niveau brengen van een aantal basisvaardigheden. Met ‘basisvaardigheden’ doelen we op de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in je studie aan Aeres Hogeschool Wageningen, zoals kennis in de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, rekenen/wiskunde en Engels. Deze basisvaardigheden heb je o.a. nodig om de lessen in het eerste semester van het eerste studiejaar goed te kunnen volgen. De zomercursus geeft hierop geen vrijstelling.

Jouw beginniveau toetsen we door middel van een instaptoets. Op basis van de uitslag van de instaptoets kun je besluiten om voor één of meerdere vakken een zomercursus te volgen.

Waarom deelnemen aan de zomercursus?

De voordelen zijn vooral afhankelijk van je eigen startniveau. Als je in je vooropleiding nog geen of slechts heel beperkt basisvaardigheden-onderwijs hebt gevolgd, is het moeilijk binnen de periode van het eerste semester die achterstand helemaal bij te werken. De zomercursus stelt je dan in de gelegenheid alvast een start daarmee te maken.

Datum en tijd zomercursus

De zomercursus vindt plaats in de laatste week van augustus 2020. Ter zijner tijd kun je je op deze pagina aanmelden voor de zomercursus. 

Aeres Hogeschool Wageningen biedt de mogelijkheid om jouw kennis van een aantal basisvaardigheden voor aanvang van je studie te testen én op niveau te brengen. Met ‘basisvaardigheden’ doelen we op de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in je studie aan Aeres Hogeschool Wageningen, zoals kennis in de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, rekenen/wiskunde en Engels.

Instaptoets

De instaptoets is niet verplicht en heeft geen directe consequenties, maar geeft wel een indicatie over je basisniveau en de te verwachten studielast in deze vakken in het eerste jaar.
Als je de toets(en) met een voldoende afrondt, dan geeft dat aan dat je in het eerste jaar in staat wordt geacht om deze basisvakken met een goed resultaat af te sluiten. Mocht je op deze toets(en) echter onvoldoende scoren dan adviseren we je om onze zomercursus te komen volgen, waardoor je je kansen op het succesvol afronden van het eerste studiejaar vergroot.

Datum en tijd instaptoets

De instaptoets vindt plaats in juni 2020. Ter zijner tijd kun je je op deze pagina aanmelden voor de instaptoets.