Aeres Hogeschool Wageningen binnenkant krijtbord

StudentLab

Voor veel mbo-studenten is het hbo nogal wennen. Student Daan vertelt over zijn overstap van het mbo naar het hbo in het volgende filmpje:

Het ministerie van OC&W in 2017 het StudentLab in het leven geroepen. Meer dan 250 studenten hebben onder begeleiding allerlei verbeterplannen bedacht om de overstap van mbo naar hbo succesvoller te laten verlopen. Volgens de studenten zelf gaat het dan om de volgende thema’s: informatie over het hbo, begeleiding bij de overstap, vertrouwen voor mbo-studenten en kennismaking met hbo-vaardigheden.

Aeres Hogeschool Wageningen is in 2018 een driejarig project gestart om zoveel mogelijk werk te maken van deze verbeterplannen.

De inhoud van het project

De focus ligt allereerst op het begeleiden van (aanstaande) eerstejaars met een mbo-achtergrond door tweede- of derdejaars studenten. Deze studenten krijgen een korte training tot mhbo-coach voordat ze aan de slag gaan.

Wat doen deze mhbo-coaches zoal?

  • Ze zijn studiemaatje van eerstejaars studenten met een mbo-achtergrond
  • Op hun eigen stageplek geven ze een workshop ‘Studievaardigheden voor Aeres Hogeschool Wageningen’ aan potentiële studenten op het mbo
  • Verderop in het studiejaar kunnen mbo-studenten bij hen terecht voor vragen en tips