Studeren met een functiebeperking

Student Aeres Hogeschool Almere

Aeres Hogeschool vindt dat een functiebeperking je niet mag belemmeren in je studieloopbaan en biedt je hierbij dan ook extra hulp aan.

Extra ondersteuning tijdens je studie

Student jongen in klas 3

Heb je behoefte aan extra ondersteuning tijdens je studie? Denk hierbij aan dat je hinder ervaart van faalangst of moeite hebt met het plannen van je studie.

Vertrouwelijk advies

Docent Aeres Hogeschool Dronten

Heb je tijdens je studie te maken met ongewenst gedrag van anderen of heb je andere problemen waarover je met je studieloopbaanbegeleider niet kan of niet wil praten?

Lees verder...

Lees verder...

Lees verder...

Studiekeuzeadvies

Student en docent Aeres Hogeschool Almere

Twijfel je over je studiekeuze of wil je je oriënteren op
een vervolgstudie? Heb je daar vragen over die je niet
bij je mentor / studieloopbaanbegeleider kunt stellen?
Neem dan contact op met René Voets via:

Studeren met zorg voor anderen

Student Aeres Hogeschool Almere

Is er bij jou thuis iemand langdurig ziek, gehandicapt,
verslaafd, in de war of depressief? Moet je daarom vaak
thuis meehelpen of voor een familielid zorgen? Dan
verleen jij mantelzorg. Wil je hier graag met iemand over
in gesprek? Neem dan contact op met Ineke Beumer via:

Studeren en inschrijven

Docent Aeres Hogeschool Dronten

Heb jij vragen over het aanmelden via studielink of over financiële zaken? Bekijk dan hieronder bij wie je terecht kunt.

Studeren en topsport

Sport

Ben je topsporter en wil je bij Aeres Hogeschool studeren? Wij ondersteunen je om de combinatie tussen topsport en studie mogelijk te maken.

Lees hier verder:

Lees hier verder: