Studenten binnen trap

In de prestatieafspraken staan onze ambities op het gebied van onderwijskwaliteit, studiesucces, profilering en de overdracht van waardevolle kennis. Deze zijn door het College van Bestuur opgesteld voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Je leest over onze prestatieafspraken in het Instellingsplan 2020 - 2024.