Aeres Hogeschool Almere

Twee topopleidingen voor Aeres Hogeschool Dronten

De opleiding Tuinbouw en akkerbouw en de Ad Bedrijfskunde & agrifoodbusiness van Aeres Hogeschool Dronten hebben het predicaat topopleiding gekregen. Voor Tuinbouw en akkerbouw is dit het tweede jaar op rij! Dat blijkt uit de gepresenteerde cijfers van Studiekeuze 123. De studenten zijn erg tevreden over de docenten en de aandacht voor vaardigheden. Ook de praktijkgerichtheid en het contact met het werkveld krijgt een uitstekende score. In de nationale Keuzegids hbo staan de beoordelingen van studenten over hun studie aan een Nederlandse hogeschool.

Naast Tuin- en akkerbouw en de Ad Bedrijfskunde & agrifoodbusiness doen ook andere opleidingen van Aeres Hogeschool Dronten het goed. De opleiding Dier- en veehouderij van de hogeschool staat op nummer 1 in de Keuzegids hbo. De studenten zijn tevreden over de inhoud  en over de praktijkgerichtheid van de opleiding. Daarnaast waarderen ze de inzet en het kennisniveau van de docenten. Docenten scoren op veel items hoger dan landelijk het geval is. Vooral ‘de betrokkenheid van docenten bij de studenten’ en ‘de kennis van docenten over de beroepspraktijk’ scoren hoog. Evenals vorig jaar blijft ‘uitdagend onderwijs’ hoger scoren dan landelijk.

Ook alumni tevreden over kwaliteit onderwijs

Niet alleen de huidige studenten, maar ook alumni zijn tevreden over hun opleiding en over de aansluiting bij hun huidige functie. De resultaten van de HBO-monitor 2018 laten zien dat er weinig werkloosheid is onder de afgestudeerden van Aeres Hogeschool. Het werkloosheidspercentage is met 1,2 % zeer laag. Binnen de agribusiness sector is er veel vraag naar hbo’ers. De grote vraag blijkt ook uit het feit dat veel studenten al tijdens hun laatste studiejaar door toekomstige werkgevers worden benaderd. Met name de tuinbouw en de varkens- en pluimveehouderij wachten met smart op groene hbo’ers. De aansluiting tussen opleiding en werk is voor afgestudeerden van Aeres Hogeschool (met vestigingen in Almere, Dronten en Wageningen) met een tevredenheidsscore van 86% het beste van de groene hogescholen. Binnen de groep groene hogescholen scoort Aeres Hogeschool ook het laagste werkloosheidspercentage.