Zo laten wij de stad leven

Food, Nature and Urban Green

De toekomst van de levende stad is een vraagstuk dat onze medewerkers raakt. 84% van onze medewerkers en 67% van onze studenten geeft aan dat de toekomst van de planeet hen bezighoudt. Klimaat, milieu en duurzaamheid zijn voor ons daarmee veel meer dan onderwijs, onderzoek en werk. Wij verbinden ons als groene kennisinstelling aan een duurzame, leefbare toekomst. In het bijzonder in de context van de groene, gezonde en leefbare stad. Ons onderzoek, ons onderwijs en onze projecten dragen daaraan bij. In dit document tref je aan hoe we dat doen. Nu en in de toekomst.

Lees hier meer over hoe wij de stad laten leven.