noël van dooren

Functie: Onderzoeker
Email: n.van.dooren@aeres.nl

Over Noël van Dooren

Per juni 2021 is Noël van Dooren verbonden als research fellow aan Aeres Hogeschool Almere. Noël van Dooren is landschapsarchitect en werkt voor twee dagen in de week als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland, waarin hij Gedeputeerde Staten (gevraagd en ongevraagd) adviseert. Hij werkt als zelfstandig adviseur, onderzoeker en publicist.

In de afgelopen jaren richtte hij zich op het raakvlak van voedsel, landbouw en landschap als lector aan Van Hall Larenstein Velp (lectoraat Duurzame Voedselsystemen in Stedelijke Regio’s). Aansluitend maakt Noël van Dooren nu deel uit van het NWA-onderzoek ‘Transitie naar een Duurzaam Voedselsysteem’ 2021 – 2024.

Met studenten (van diverse hogescholen) ontwerpt hij aan nieuwe voedselsystemen. Zo loopt er een onderzoek naar hoe een slim ontworpen gebouw kan bijdragen aan de innovatie van voedselsystemen, waarbij duurzame korte ketens een sterkere positie krijgen. Op die manier werkt hij onder andere met studenten uit Den Bosch, Amsterdam en Wageningen samen. Uit de onderwijssamenwerkingen haalt hij data voor het onderzoek en daarmee ontstaan zaken als landschap, ontwerp, toekomstvisie in multidisciplinaire project.

Noël van Dooren zal binnen onze hogeschool het aandeel van landschap en ontwerp gaan versterken.