Cees_den_Hartog

Functie: Onderzoeker
Emailchartog@deltion.nl

Over Cees Hartog

Cees den Hartog is sociaal psycholoog en doet onderzoek, na een loopbaan die liep van universiteitsdocent, via leidinggevende en adviseur naar innovatiemanager van een regionaal opleidingencentrum. Momenteel doet hij onderzoek en begeleidt mbo-docenten in de ontwikkeling van hun onderzoekende houding.

Cees onderzoekt (als promovendus) de professionele ruimte van mbo-leraren. Populaire problematiseringen, verklaringen en oplossingsrichtingen die gaan over regels- en (vermindering van) regeldruk schieten te kort. Cees’ hypothese is dat die ruimte vooral ontstaat uit betekenissen van woorden en beelden die betrokkenen in en rond het onderwijs gebruiken: botsende voorstellingen, overtuigingen en opvattingen over wat ‘goed werk’ is. Analyse van die betekenissen, hun onderlinge verhoudingen en dynamiek biedt inzicht in de professionele ruimte als proces en tevens in de posities en handelingen van degenen die in dat krachtenveld domineren, marginaliseren en zich verzetten.