Lectoraat Groene en vitale stad

In het lectoraat Groene & Vitale Stad staat de vraag centraal hoe de groene stedelijke ruimte bij kan dragen aan de gezondheid en het welzijn van de mens. Kunnen we steden en dorpen zó inrichten dat iedere inwoner, bij voorkeur in de eigen wijk, toegang heeft tot een groene plek om te spelen of te recreëren? Welke kwaliteiten van de groene ruimte hebben een positieve uitwerking op ontspannen en bewegen? Hoe is de stedelijke biodiversiteit gerelateerd aan de gezondheid van de mens? Ook de waarde van de natuur buiten de stad wordt onderzocht, zoals de relevantie van het nabij Almere en Lelystad gelegen Nationaal Park Nieuw Land.

Samen met de studenten van de opleidingen Toegepaste Biologie, Biologie Voeding & Gezondheid en Geo Media & Design voeren we dit onderzoek uit.

Het lectoraat werkt met een diversiteit aan partijen samen, zoals gemeenten, bedrijven in de groene sector (tuin- en landschapsarchitecten, groenbedrijven) en de groene terrein beherende organisaties. Het lectoraat is tevens betrokken bij de ontwikkeling van Advanced Metropolitan Solutions ((AMS) samenwerkingsverband Wageningen Universiteit, TU Delft en MIT Boston), de Flevocampus, de Floriade en het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving van het groene onderwijs.

Wilt u meer weten over het lectoraat Groene & Vitale Stad? Dan kunt u contact opnemen met Dinand Ekkel.