Gezond Gedrag & Leefomgeving

Gezond Gedrag & Leefomgeving

Ik zoek
Deeltijdopleiding
Niveau opleiding
Master
Locatie
Almere
Duur
2 jaar

Ben jij ook zo geïntrigeerd door het gedrag van mensen? Waarom doen we wat we doen en waarom maken we lang niet altijd gezonde keuzes? Wens jij ook een maatschappij waarin het makkelijker gemaakt wordt om je gezond te gedragen? Combineer dan jouw passie voor gedragsbiologie en gezondheid en studeer na twee jaar af als expert gezond gedrag en leefomgeving.

Accreditatie

Let op! Deze opleiding is een nieuwe opleiding op masterniveau. Echter, pas zodra deze officieel geaccrediteerd is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie mag de MSc graad aan een diploma worden toegekend. Op dit moment zitten wij midden in het accreditatieproces. In november is hierover definitief uitsluitsel. Inschrijven kan in de tussentijd; we houden geïnteresseerden en (voorlopig) ingeschreven studenten op de hoogte van het proces en de uitslag daarvan.

Positief besluit van minister OC&W over master Gezond Gedrag en Leefomgeving

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd om de hbo masteropleiding Gezond Gedrag en Leefomgeving (GG&L) als bekostigde opleiding te verzorgen in Almere. Dit betekent dat de overheid het belang van de master onderkent en het mogelijk maakt voor studenten om studiefinanciering te ontvangen voor de master. Lees hier meer.

  • 2-jarige master
  • 60 ECTS
  • Deeltijd
  • Almere
  • Nederlandstalig
  • Beoogde startdatum: februari 2023

Inhoud van de studie

Tijdens de opleiding integreer je je eigen professionele expertise met aangereikte theorieën, principes en concepten uit de biologie, psychologie, sociologie én de leefomgeving (sociaal en fysiek). Deze kennis pas je weloverwogen toe om gezond gedrag te bevorderen in verschillende contexten.

Ook leer je, door middel van Design Based Research (DBR), interventies te ontwerpen in de sociale en fysieke leefomgeving. Deze dragen bij aan het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn. De nadruk in de opleiding ligt op het aansluiten bij de beleving en behoeften van de doelgroep. De vaardigheden die nodig zijn om interventies blijvend te evalueren en op basis daarvan aanpassingen door te voeren zul je je tijdens de studie eigen maken.

Je leert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en met alle betrokken partijen te benaderen en werken voor én met de doelgroep. Je ontwikkelt tijdens de opleiding een originele (onderzoeks)aanpak in verschillende dynamische contexten. Gedurende de opleiding werkt je aan een casus uit je eigen werkomgeving.

Aan de opleiding zijn verschillende onderzoekers van Aeres Hogeschool Almere verbonden, waaronder Dr. Dinand Ekkel, lector Groene & Vitale Stad en Dr. Esther Veen, lector Stedelijke Voedselvraagstukken.

Op vrijdag is er een fysieke studiedag op locatie. Daarnaast is er een online programma en zelfstudie nodig. De totale studiebelasting is circa 16-20 uur per week. De afgestudeerde Master Gezond Gedrag & Leefomgeving krijgt de titel Master of Science (MSc) toegekend.

Voor wie?

Toelating tot de hbo-masteropleiding vereist een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) en minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Voor een goede aansluiting op het masterprogramma is hbo-basiskennis van de Biologie ten aanzien van de fysiologie en anatomie van de mens noodzakelijk. Als professional heb je bij voorkeur de mogelijkheid om binnen je eigen werkomgeving je te verdiepen in het thema gezondheid en de leefomgeving en ruimte om interventies te ontwikkelen in die bestaande praktijkomgeving.

Opbouw

Het tweejarig masteronderwijs is verdeeld in twee studiejaren 60 ECTS en gericht op de verdiepende inhoudelijke en onderzoekende expertise ten aanzien van gezond gedrag en interventies in de leefomgeving. De masteropleiding richt zich in het eerste studiejaar op de mens in relatie tot gezondheid en op de invloed van de omgeving op de gezondheid van de mens. In het tweede studiejaar staat het bevorderen van gezond leven centraal, vanuit interventies (verandering) in de leefomgeving. Het gaat hierbij om interventies op lokaal niveau met één of meerdere specifieke doelgroepen. Je levert casussen uit de eigen beroepspraktijken aan, waar door de groep aan gewerkt wordt, aangevuld met opdrachten die aangereikt worden vanuit de opleiding. Het masterprogramma is ingedeeld in vier thematische semesters (zie onderstaand curriculumoverzicht). Elk semester bestaat uit een combinatie van onderdelen uit drie leerlijnen, die gezamenlijk bijdragen aan het behalen van de leerresultaten.

Curriculumschema master Gezond Gedrag & Leefomgeving