Gerrie Stoffer vrouwelijke student Gezond Gedrag en Leefomgeving binnen bij Aeres Hogeschool Almere met planten op de achtergrond
Gerrie Stoffer (38) werkt als Deskundige Infectiepreventie bij het ST Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Momenteel zit zij in het eerste leerjaar van de Master Gezond Gedrag en Leefomgeving bij Aeres Hogeschool Almere.

"We hebben zelf veel invloed op gezonder leven. Ik wil weten hoe én waarom”

“Binnen mijn vakgebied kom ik vaak tegen dat gezonde gewoontes vasthouden moeilijk is voor mensen. Neem bijvoorbeeld handhygiëne, een belangrijke handeling voor mijn collega's in het ziekenhuis die patiënten verzorgen. Deze handeling vaak genoeg én correct uitvoeren is blijkbaar moeilijk voor ze. Waarom lukt het ons niet om deze handeling te veranderen? Met dit soort vragen houd ik me graag bezig: de 'waarom'. Hoe zit het? Waarom lukt het de één om gezond te leven, en de ander niet? Ik vind het heel interessant om te kijken hoe we zelf invloed op hebben op onze routines. Ik besloot dat ik me verder wilde ontwikkelen. Bij het oriënteren kwam ik uit bij de master Gezond Gedrag en Leefomgeving. Ik dacht: dit is het helemaal! Ik wil meer leren over hoe je gezond gedrag kunt bevorderen in de praktijk."

"Binnen ziekenhuizen hebben we behoefte aan een nieuwe manier van denken, waarbij we méér sturen op gedrag”

Volgens Gerrie is het beïnvloeden van gezond gedrag erg belangrijk in relatie met de grote zorgvraag in Nederland. “Ziekenhuizen kunnen de zorgvraag nu al niet aan. De komende jaren zal deze zorgvraag alleen maar verder toenemen. Ook is er veel sprake van symptoombestrijding. Maar door mensen invloed te laten uitoefenen op hun eigen gezondheid, kun je de zorgvraag significant verminderen! Deze manier van denken en meer sturen op gedrag zijn we echter niet gewend in ziekenhuizen. “Het zou goed zijn als u stopt met roken", wordt er dan gezegd bijvoorbeeld. Maar een grote groep patiënten heeft hier veel meer in nodig. Daar gaat mijn vraagstuk binnen de master ook over, de preventie van ziektelast. Hoe kunnen medisch specialisten en zorgverleners bijdragen in de beïnvloeding van de patiënt, zodat deze 1) minder ziek wordt, 2) helemaal niet ziek wordt én het ziekenhuis sneller kunnen verlaten? Ik hoop dat ik daar met mijn meesterproef een directe bijdrage in kan leveren.”

Naast haar 16-urige baan gaat Gerrie elke vrijdag naar school en studeert ze twee dagen. “Ik heb elke keer weer zin in vrijdag, dan zien we elkaar op school. Binnen de master houden we elkaar scherp en gemotiveerd met de uiteenlopende casussen. Ook motiveren de docenten je om het beste uit jezelf te halen. Ik ervaar deze master en de school echt als een omgeving waarin ik groei.”