Docent met leerlingen in klas 2

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Ik zoek
Cursus
Locatie
Wageningen
Locatie
Incompany
Duur
1-2 jaar

Aeres Hogeschool Wageningen biedt het traject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor onbevoegde mbo-docenten. We organiseren dit traject zowel voor individuele deelnemers in Wageningen, als voor groepen ‘in company’ op locatie. Met een PDG kun je ingezet worden als docent in het mbo binnen het vakgebied van je expertise.

Waarom kies je voor een PDG-traject bij Aeres Hogeschool Wageningen?

 • De PDG is bedoeld onbevoegde mbo-docenten in verschillende vakken/profielen. De PDG bij Aeres Hogeschool Wageningen is sterk beroepsgericht ingevuld, met veel ervaringen en voorbeelden uit het beroepsgerichte onderwijs, bijvoorbeeld vanuit de profielen Groen en Horeca Bakkerij en Recreatie.
 • Kleine groepen deelnemers.
 • Korte lijnen met docenten.
 • Veel ruimte voor uitwisselen van ervaringen, om ook van elkaar te leren.
 • 2 Startmomenten per jaar: in september en in februari.
 • Ook mogelijk in company op locatie.

Praktische informatie en aanmelden

 • Start studie: Start in februari en in september (let op aanmeldtermijn)
 • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, of in company op locatie
 • Kosten: Gelijk aan het tarief instellingscollegegeld
 • Studielast: Gemiddeld ongeveer 20 uur per week

Inhoud

Binnen het PDG-traject ontwikkel je de bekwaamheden die je nodig hebt als docent. Het landelijk raamwerk PDG vormt hiervoor het uitgangspunt. Het traject is opgebouwd vanuit herkenbare beroepssituaties binnen het vak van MBO-docent. Tijdens het traject werk je aan de ontwikkeling van je pedagogische - en (vak)didactische kennis en vaardigheden, en ook aan je professionele ontwikkeling als docent. Deze ontwikkeling maak je inzichtelijk met een portfolio. Na afronding ben je in staat om op een motiverende en effectieve manier jongeren jouw vak bij te brengen.

Studieduur en studiebelasting

We bieden het PDG-traject in één jaar aan. Je leert in grote mate op je werkplek, in verschillende docentrollen en -taken. Voor de theorie volg je lessen in Wageningen op een vaste dag in de week. Naast de lesdag ben je op je werkplek minimaal een dag per week bezig met opdrachten vanuit de opleiding. Ook zijn er zelfstudie-uren nodig. In totaal bedraagt de studielast gemiddeld ongeveer 20 uren per week.

Het traject is ingericht om in 1 jaar af te ronden. Of dit lukt, is sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin je studeert. Doe je langer dan 2 jaar over het afronden van de PDG, dan worden extra kosten in rekening gebracht.

Om het PDG-traject in 1 jaar af te kunnen ronden, helpt het als:

 • je al ervaring in het onderwijs hebt;
 • je een goede balans tussen studie, werk en privé hebt;
 • jouw werkplek je faciliteert en ondersteunt in het uitvoeren van opdrachten vanuit de studie;
 • je een werkplek hebt waar rollen en taken aansluiten bij de opdrachten vanuit de studie;
 • jouw werkplek je ruimte geeft om de opleiding te kunnen doen;
 • je een ervaren werkplekbegeleider hebt die lessen bijwoont, feedback geeft en ontwikkelingsgericht coacht.

Voorwaarden

Je bent toelaatbaar wanneer je beschikt over:

 • een hbo- of wo-bachelor-diploma óf
 • geschiktheidsverklaring van de werkgever, samen met een resultaat van een hbo-niveau-assessment, afgenomen door een erkend instituut, waarmee hbo werk- en denkniveau wordt aangetoond.

Daarnaast zijn er voorwaarden aan jouw aanstelling als docent én aan de begeleiding binnen de werkplek. Lees er hier meer over. Na aanmelding voeren we een intakegesprek waarin we bespreken of je je via een PDG kan kwalificeren als docent.

Zij-instroomsubsidie

Voor dit PDG-traject kan de werkgever eventueel zij-instroomsubsidie aanvragen. Meer hierover lees je op de website van DUO.

Beroepsgerichte tweedegraads bevoegdheid als alternatief voor PDG

Wanneer je al een vakverwante hbo of wo hebt afgerond, kan het ook interessant zijn om de tweedegraads bevoegdheid voor jouw vakgebied te behalen (in plaats van de PDG). Met een tweedegraads bevoegdheid ben je, naast je inzetbaarheid op het mbo, ook inzetbaar als docent in het vmbo en praktijkonderwijs.

De inhoud en duur van de opleidingstrajecten (bachelor en pdg) is soms zelfs vergelijkbaar. Aeres Hogeschool Wageningen biedt de volgende tweedegraads docentopleidingen aan:

Talent voor groei

Advies

Wil je overleggen welk opleidingstraject het beste bij je past, neem dan contact op met Opleidingsadvies & Toelating via mailadres: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl. Zet, als je gebeld wilt worden, je telefoonnummer in het mailbericht.