Docent met leerlingen in klas 2

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Aeres Hogeschool Wageningen biedt het traject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor onbevoegde mbo-docenten (zij-instromers beroepsonderwijs en volwasseneneducatie). We bieden zowel ‘in company’ trajecten op locatie als individuele trajecten in Wageningen. Met een PDG kun je ingezet worden als docent in het mbo binnen het vakgebied van je expertise. Voor de deelnemers van Aeres betreft dat het vakgebied ‘Landbouw en Natuurlijke Omgeving’ en ‘Consumptieve Techniek’.

Praktische informatie en aanmelden

 • Datum en tijd: Start in september
 • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen
 • Kosten: Gelijk aan het tarief instellingscollegegeld
 • Studielast: Ongeveer 20 uur per week
 • Bijzonderheden: Wordt ook incompany aangeboden

Inhoud

Het PDG-programma is gebaseerd op de bekwaamheidseisen. Het traject is opgebouwd vanuit fundamentele beroepssituaties binnen het vak van MBO-docent. Tijdens het traject werk je aan een portfolio waarmee je jouw eigen professionaliteit en professionele ontwikkeling als docent inzichtelijk maakt. Nadien ben je in staat om op een motiverende en effectieve manier jongeren jouw vak bij te brengen.

Voorwaarden 

Om te mogen starten heb je een volgend diploma nodig:

 • Een relevant hbo- of wo-diploma in een beroepsgericht vak
 • Een relevant mbo-diploma in een beroepsgericht vak met daarbij uitgebreide werkervaring in desbetreffende sector

In beide gevallen dien je een intake-assessment te doorlopen waaruit blijkt dat je je via een PDG kan kwalificeren als docent. Daarnaast zijn er voorwaarden aan je aanstelling en voorwaarden voor begeleiding binnen de werkplek.

Ben je mbo-docent bij Aeres of Wellant? Kijk dan hier voor het maatwerktraject PDG.

Studieduur en studielast

De studielast is ongeveer 20 uur per week, bestaande uit een lesdag, studeren binnen de eigen docent-werkplek en zelfstudie. De indicatie studieduur is anderhalf jaar, maar dit is sterk afhankelijk van de eigen studievoortgang.

In het eerste studiejaar worden er wekelijks lessen aangeboden. De lessen zijn een combinatie van fysieke- en onlinebijeenkomsten. In de eerste helft van het tweede studiejaar vinden we periodieke consultbijeenkomsten plaats.

Talent voor groei

AHWpro: Bij- en nascholing voor professionals

Dit traject valt onder AHWpro: Bij- en nascholing voor professionals door Aeres Hogeschool Wageningen. AHWpro staat voor kleinschalig, betekenisvol onderwijs gericht op het vergroten van leerkracht. Net als bij de reguliere bachelor- en masteropleidingen van Aeres Hogeschool Wageningen. AHWpro verzorgt bij- en nascholing in de thema's:

 • Didactiek & Pedagogiek
 • Leiderschap & Onderzoek
 • Basisvaardigheden & Coaching
 • Diversiteit & Internationalisering
 • Vaknascholingen