Groene sector docent met leerlingen en microscoop

Zij-instroom in Beroep

Ik zoek
Deeltijdopleiding
Locatie
Wageningen

Wil jij docent in het beroepsonderwijs worden? Of ben je al docent, maar wil je overstappen naar het beroepsonderwijs? Er bestaan allerlei mogelijkheden en routes om een tweedegraads bevoegdheid te behalen. Eén van de opties is het traject ‘Zij-instroom in Beroep’. In dit tweejarige traject combineer je werken met leren. Je sluit het traject af met een onderwijsbevoegdheid voor het hele beroepsonderwijs: vmbo, mbo en praktijkonderwijs.

Als docent in een beroepsgericht vak werk je in een belangrijke en betekenisvolle rol. Je staat aan de basis van de (beroeps-) ontwikkeling van jonge mensen.

Om als docent te werken in het beroepsonderwijs heb je een tweedegraads bevoegdheid nodig. De bevoegdheid kan je behalen via:

 • een reguliere studentinschrijving in onze bachelor docentopleidingen (je behaalt daarmee ook en hbo-bachelordiploma), óf via
 • het traject Zij-instroom in het Beroep (je behaalt daarmee geen hbo-bachelordiploma)
Op deze pagina gaan we in op hoe je de bevoegdheid via het traject Zij-instroom in het Beroep kunt behalen. En welke voorwaarden er zijn om hieraan deel te kunnen nemen. Lees vooral ook het infodocument voor meer informatie en de werkwijze. 
  

Tweedegraads bevoegdheid

Zij-instroom in het Beroep (ZiB) is een scholingstraject waarmee je in maximaal 2 jaar (mits cv passend) een tweedegraads bevoegdheid kunt behalen voor één van de volgende vakgebieden:

 • Bevoegdheid voor het vmbo-profiel ‘Groen’
 • Bevoegdheid voor het vmbo-profiel ‘Horeca, Bakkerij en Recreatie’ (HBR)
 • Bevoegdheid voor het vmbo-profiel ‘Dienstverlening en Producten’ (D&P)
  *) je hebt als kandidaat een dusdanig cv dat een studieduur van maximaal 2 jaar mogelijk is.

Met een tweedegraads bevoegdheid ben je bevoegd om les te geven in de breedte van het profiel in 
het vmbo en praktijkonderwijs. Ook ben je benoembaar (in eigen vakgebied) in het mbo.

Waarom kies je voor het traject Zij-instroom in Beroep?

 • Je kunt tegelijkertijd werken als docent én studeren voor je onderwijsbevoegdheid
 • Heb je het geschiktheidsonderzoek goed doorlopen, dan stellen we een op maat gemaakt traject voor je samen
 • De maximale studieduur is twee jaar
 • Je werkgever heeft de mogelijkheid een zij-instroomsubsidie *) aan te vragen, waarmee het geschiktheidsonderzoek, jouw scholing en begeleiding betaald kan worden

*) De huidige subsidieregeling Zij-instroom zal in de toekomst vervallen. Er wordt gewerkt aan een alternatief. 
Tot die tijd blijft de huidige regeling voor Zij-instroomsubsidie gelden en kan deze nog gewoon worden aangevraagd. 

Voor wie?

Dit scholingstraject is niet voor iedereen van toepassing. Wanneer wel?

 • Voor profielen Groen, HBR en D&P: je kunt starten als je een afgeronde hbo- of wo-graad bezit met verwantschap aan betreffend vakgebied. En ZIB is ook mogelijk wanneer je al een andere Nederlandse onderwijsbevoegdheid bezit en een tweede bevoegdheid wilt behalen.
 • Aanvullend voor profiel Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR): je kunt onder voorwaarden ook starten als je geen hbo- of wo-graad bezit, maar wel een MBO4 en een cv met een duidelijk hbo-profiel. Dit is ter beoordeling aan de toelatingscommissie.

En daarnaast geldt voor alle 3 profielen:

 • Dat je als docent werkt in één van de drie genoemde vakgebieden in het vmbo, mbo of praktijkonderwijs (of daar zeer binnenkort mee start);
 • Dat je werkgever (school) een Zij-instroomtraject voor je wil aanvragen en daarmee de kosten van het traject wil betalen.
 • Dat je de afgelopen twee jaar niet stond ingeschreven bij een lerarenopleiding (tenzij je die opleiding compleet hebt behaald). *)
 • Dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan aanleveren.

*) (NB: Wanneer je in de afgelopen 2 jaar als student stond ingeschreven bij een lerarenopleiding en deze opleiding niet compleet hebt behaald, dan kan je wel deelnemen aan het traject Zij-instroom in het Beroep, maar kan je werkgever geen zij-instroomsubsidie aanvragen.)

Geschiktheidsonderzoek

Voorafgaand aan het traject Zij-instroom in Beroep vindt een geschiktheidsonderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek wordt bepaald of je toelaatbaar bent, of je binnen twee jaar je onderwijsbevoegdheid kan halen en welke scholing en begeleiding je daarvoor nodig hebt.

Het onderzoek bestaat uit het samenstellen van een portfolio waarin je reflecteert op je kennis, kunde en rol als docent en waarin je feedback verzamelt van je collega’s. Vervolgens leg je een geschiktheidsassessment af.

Je ontvangt een geschiktheidsverklaring én een scholingsaanbod op maat als is gebleken dat je geschikt bent voor het Zij-instroom in Beroep-traject. Je werkgever kan vervolgens met de geschiktheidsverklaring subsidie aanvragen.

Alternatieve mogelijkheden om een bevoegdheid te halen

Kom je niet in aanmerking voor dit ZIB-traject? Dan bieden we andere mogelijkheden om je gewenste bevoegdheid te behalen. Afhankelijk van je vooropleiding en cv kan dat soms ook in verkorte opleidingstrajecten. Bekijk hier de mogelijkheden.

Praktisch

Startmoment en belangrijke deadlines

Het Zij-instroom In Beroep-traject start op:

 • 1 september (uiterlijk 1 juni een aanvraag voor een geschiktheidsonderzoek indienen)
 • 1 februari (uiterlijk 1 december een aanvraag voor een geschiktheidsonderzoek indienen)

Het totale aanvraagtraject vraagt een aantal weken. Het is daarom belangrijk dit op tijd op te starten.

Kosten en subsidie

De kosten voor het geschiktheidsonderzoek bedragen 2.550,-.

De scholingskosten zijn afhankelijk van de omvang van het benodigde scholingsprogramma voor de kandidaat. Het scholingsprogramma is opgebouwd uit onderdelen, zgn. Beroepssituaties.  
Ter indicatie: gemiddeld zullen de scholingskosten tussen de € 8.000,- en € 16.500,- euro liggen.

De aan te vragen Zij-instroomsubsidie bedraagt op dit moment € 25.000,- euro, waardoor zowel de kosten voor het geschiktheidsonderzoek als de scholingskosten hieruit betaald kunnen worden.
 
 

Belangrijke informatie

Het volgende document beschrijft de werkwijze voor het aanvragen van dit traject:

Meer informatie over het traject Zij-instroom in Beroep vind je op:

Aanmelden en contact

Aanmelden voor dit traject kan bij René Voets of Annet Buijze van de afdeling Opleidingsadvies en Toelating. Ook voor vragen kun je hier terecht via toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl