Docent met leerlingen in klas 2

Is PDG het juiste traject?

Om te checken of PDG voor jou de beste optie is, neem je contact op met Opleidingsadvies en Toelating via mailadres: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl. Zet, als je gebeld wilt worden, je telefoonnummer in jouw mailbericht.

Belangrijke deadlines

 • Wil je starten in september, dan is aanmelden mogelijk tot 1 juni
 • Wil je starten in februari, dan is aanmelden mogelijk tot 1 december.

Alleen in overleg kan er afgeweken worden van deze deadline. Neem hiervoor contact op met bureau Opleidingsadvies en Toelating via mailadres: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Inschrijven

 • Als PDG jouw keuze is, stuur een mail naar Aeres Hogeschool Wageningen, afdeling Studentzaken t.n.v. Erna Harmsen, mail: e.harmsen@aeres.nl.
 • Voeg de volgende documenten toe:
  - een scan van een paspoort of ID (bij ID inclusief achterzijde).
  - een scan van het hbo- of wo-diploma.
  - een door de werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring.
  - een verklaring van de direct leidinggevende waaruit blijkt dat je voor 0,4 fte aan docenttaken verricht gedurende de looptijd van de opleiding, waarvan je minstens 8 uur per week lessen verzorgt.
 • Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek waarbij je startportfolio als uitgangspunt dient. Als het intakegesprek resulteert in een positief studieadvies, kun je aan de opleiding beginnen.

Indien je niet beschikt over een hbo- of wo-diploma, dan bevat de geschiktheidsverklaring:

 • Aantoonbaar bewijs van hbo werk- en denkniveau aangetoond middels een capaciteitentest afgenomen door een gecertificeerd psychologisch testbureau.
 • Een verklaring van de mbo-instelling dat je beschikt over tenminste drie jaar relevante werkervaring in het vak waarin de lessen worden verzorgd.
 • Een door de mbo-instelling gewaarmerkt CV.
 • Een door de werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring.

Aeres Hogeschool Wageningen bepaalt op basis van bovengenoemde onderdelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding PDG. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Na afronding van het intakegesprek en bij een positief studie-advies ontvang je een uitnodiging voor de startdag van de opleiding en nadere informatie over de opleiding (literatuurlijst, planning met data en inhoud van de bijeenkomsten).

Intake

Je wordt toegelaten tot de opleiding nadat in het intakegesprek is gebleken dat je aan de toelatingseisen voldoet. Ter voorbereiding op het intakegesprek stel je een startportfolio samen waarin je opleiding, werkervaring en reeds verworven bekwaamheden zijn beschreven.

Betaling en certificering

Na aanvang van de opleiding ontvangt de werkgever een factuur van de cursusgelden en na het afronden van de opleiding met goed gevolg ontvangt de student een getuigschrift.