Docent met leerlingen in klas 2

Om aan het PDG-traject te beginnen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voorwaarden aan aanstelling

  • Je hebt een betrekkingsomvang binnen een mbo-instelling van tenminste 0,4 fte 
  • Je verzorgt gedurende de PDG-traject tenminste 8 lessen per week (lesuren van minimaal 45 minuten)
  • Je wordt (ongeacht de aanstellingsomvang) minimaal 1 dag per week vrijgeroosterd voor het volgen van de opleiding (voor de individuele trajecten is de lesdag op donderdag, voor de in company trajecten is de lesdag in overleg)

De uitgeroosterde dag betekent niet automatisch dat je door je werkgever voor de cursus wordt gefaciliteerd. Dat is afhankelijk van het beleid van de werkgever.

Voorwaarden voor begeleiding van de werkgever

  • Je werkgever dient ervoor te zorgen dat je tijdens het volgen van de PDG-traject door ervaren (collega)docenten wordt begeleid en gecoacht. Dit betreft altijd een collega die is opgeleid tot docentbegeleider/coach. De werkgever kan een begeleidend collega aanwijzen zonder deze kwalificatie wanneer deze collega gedurende het PDG-traject de scholing tot docentbegeleider/coach volgt. Deze scholing wordt aangeboden door Aeres Hogeschool Wageningen. 
  • De werkgever stelt per zij-instromer minimaal 2 klokuren per week beschikbaar voor begeleiding en coaching gedurende het PDG-traject.