Nieuwbouw Almere gebouw

Nieuw pand Aeres Hogeschool Almere

Groene Long

Het is officieel: wij gaan verhuizen naar het Floriadeterrein! Vanaf schooljaar 2021/2022 zullen onze lessen en activiteiten op de nieuwe locatie plaatsvinden. In de loop van 2020 starten we met de bouw van een prachtig nieuw pand dat nu al de bijnaam ‘Groene Long’ draagt. Door het open ontwerp en de integratie van groen in en om het gebouw wordt het een gezonde en inspirerende leeromgeving voor onze studenten.

Aeres Hogeschool Almere groeit!

Onze hogeschool bevindt zich nu midden in het winkelcentrum in Almere. In 2013 betrokken we het huidige pand, waarbij we toen één verdieping tot onze beschikking hadden. Al snel was die ruimte te klein door de groei van onze hogeschool. Daarom kregen we er in 2015 een tweede verdieping bij. Het aantal studenten dat bij ons komt studeren wordt nog steeds elk jaar groter. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het betekent wel dat we binnen afzienbare tijd ook hier uit ons jasje groeien.

De kans om op het Floriadeterrein te bouwen hebben we niet laten liggen: dicht bij het centrum én met de mogelijkheid een toekomstbestendig en aansprekend schoolgebouw te realiseren.

“Ik ben nu al zó trots op ons nieuwe gebouw. Het wordt letterlijk van maaiveld tot dak een groen landschap. En het mooiste is dat we het in samenspraak met onze eigen medewerkers en studenten ontworpen hebben.”

Wil Bekkering, directeur Aeres Hogeschool Almere

Wil Bekkering

Growing Green Cities

Het thema van de Floriade 2022 ‘Growing Green Cities’ past uitstekend bij het overkoepelende thema van onze opleidingen ‘Food, nature & urban green’ en bij ons onderzoeksprogramma ‘Gezond leven in de groene stad’. Dat maakt de cirkel natuurlijk helemaal rond! Ook de subthema’s van de Floriade sluiten naadloos aan bij datgene waar het in onze opleidingen om draait: groen, energie, gezondheid en voeding.

Het Floriadeterrein biedt een inspirerende plek voor onze studenten, zowel voor, tijdens als ná het evenement. Het terrein blijft namelijk ook na de tentoonstelling bestaan als de nieuwste groene wijk van Almere. De wereldexpo Floriade gaat in het voorjaar van 2022 van start en duurt een half jaar.

Almere krijgt groene longen

Ons nieuwe gebouw heeft nu al de bijnaam ‘Groene Long’. Het wordt een toonaangevend gebouw op gebied van klimaatadaptie (groen), duurzaamheid (warmte, energie, materialen), circulariteit en gezondheid.

Volgens onderzoek draagt werken en wonen in een groene, plantrijke omgeving bij aan het algemene welzijn van de mens. Zo levert groen in de nabije omgeving een belangrijke bijdrage aan het concentratievermogen en wordt het als prettig en inspirerend ervaren. Op basis van die wetenschappelijke kennis en aansluitend bij ons profiel, is groen vanaf het begin af aan een belangrijke bouwsteen geweest bij de totstandkoming van het ontwerp.

Door het open concept en het groen dat door het gebouw wordt gevlochten, fungeert het gebouw als een ademend en open geheel. Een groene long, symbool voor het leven zelf! In het gebouw zal zichtbaar worden dat ons motto “laat de stad leven” echt bij ons past. In elke ruimte in het gebouw is daglicht aanwezig, direct via de gevel en indirect via de vides en open ruimtes. Waar je binnen ook bent, je staat altijd in contact met buiten, met het leven in de stad. Daarnaast is het gebouw letterlijk groen met een levende gevel van planten.

Een gebouw van ons allemaal

De architect heeft het gebouw ontworpen in nauwe samenspraak met studenten en docenten van onze hogeschool. Zij zijn immers de eindgebruikers van het gebouw. Zo zijn de samenstelling, positie, grootte en indeling van de ruimtes in goed onderling overleg tot stand gekomen. Het gebouw is dus echt van ons allemaal en daar zijn we trots op.
Het gebouw telt vijf verdiepingen met in totaal 4000 m2 oppervlakte aan lokalen, studieruimtes en kantoren. Daarin is ruimte om aan 900 studenten onderwijs te geven. Bovenop het gebouw komt een daktuin met plek om te lunchen en om projecten met planten uit te voeren en tentoon te stellen. 

De kavel van Aeres Hogeschool Almere bevindt zich aan de oostzijde van het Floriadeterrein aan één van de hoofdtoegangswegen. Het gebouw fungeert tijdens de tentoonstelling als ontvangstgebouw en krijgt daarmee de aandacht die het verdient. 

Onze kavel is onderdeel van de wereldexpo Floriade en daarom zullen rondom (en op het dak) bomen geplant worden die onderdeel zijn van het arboretum, dat de kern vormt van het Floriade-ontwerp.

Flevo Campus

Flevo Campus wordt ontwikkeld tot een wetenschappelijk kennisknooppunt op gebied van stedelijke voedselvraagstukken voor de toekomst. Het bijbehorende onderzoeksprogramma richt zich met haar lectoren, onderzoekers en promovendi voornamelijk op stedelijke voedselvoorziening en gezond leven in de groene stad. Aeres Hogeschool Almere heeft dan ook een prominente rol als kennispartner bij Flevo Campus.

Flevo Campus vestigt zich geleidelijk op een deel van het Floriadeterrein, met in het hart van deze locatie het nieuwe pand van Aeres Hogeschool Almere. Hier komen in de nabije toekomst studenten, onderzoekers en wetenschappers samen. Maar ook een plek waar Almeerders welkom zijn, waar bedrijven ons weten te vinden en waar gasten uit binnen- en buitenland worden ontvangen. Een ‘living lab’ waar ideeën zich ontwikkelen, wordt geëxperimenteerd, theorie en praktijk elkaar ontmoeten en waar volop gewerkt wordt aan het behoud van natuur, biodiversiteit en voedselproductie binnen de grenzen van de stad. 

 

Contact

  • Bij vragen over de nieuwbouw van onze hogeschool kun je terecht bij Maarten de Vries via m.de.vries@aeres.nl.
  • Meer informatie over (studeren bij) Aeres Hogeschool Almere vind je op onze website.
  • Voor meer informatie en vragen over de Floriade 2022 kun je terecht op de website van de Floriade.

Nieuws

  • De nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere wordt een toonaangevend gebouw op het gebied van klimaatadaptatie (groen), duurzaamheid (warmte, energie, materialen), circulariteit en gezondheid. Dankzij een bijdrage uit het programma Almere 2.0 kunnen extra maatregelen hiervoor gerealiseerd worden. Lees verder
  • In augustus is het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere gepresenteerd. BDG architecten heeft samen met medewerkers en studenten een groen en duurzaam gebouw ontworpen om trots op te zijn. Het nieuwe schoolgebouw, de ‘Groene Long’, komt bij de ingang van de wereldtentoonstelling Floriade en springt met dit letterlijk groene ontwerp dan ook meteen in het oog. Momenteel wordt gewerkt aan de details en de technische toepassingen van het ontwerp.

    Lees verder.