nieuwbouw Almere

How do we feed the city?

Flevo Campus is een wetenschappelijk kennisknooppunt op gebied van stedelijke voedselvraagstukken voor de toekomst. Het bijbehorende onderzoeksprogramma richt zich met haar lectoren, onderzoekers en promovendi voornamelijk op stedelijke voedselvoorziening en gezond leven in de groene stad. Aeres Hogeschool Almere heeft dan ook een prominente rol als kennispartner bij Flevo Campus.

Flevo Campus vestigt zich geleidelijk op een deel van het Floriadeterrein, met in het hart van deze locatie het nieuwe pand van Aeres Hogeschool Almere. Hier komen studenten, onderzoekers en wetenschappers samen. Maar het is ook een plek waar Almeerders welkom zijn, waar bedrijven ons weten te vinden en waar gasten uit binnen- en buitenland worden ontvangen. Een ‘living lab’ waar ideeën zich ontwikkelen, wordt geëxperimenteerd, theorie en praktijk elkaar ontmoeten en waar volop gewerkt wordt aan het behoud van natuur, biodiversiteit en voedselproductie binnen de grenzen van de stad.

Bekijk hieronder de impressies van de clustergebouwen die tezamen de Flevo Campus vormen.