post hbo opleiding Therapie met inzet van dieren Aeres Hogeschool Dronten

Dieren worden tegenwoordig steeds vaker ingezet in coaching- en therapiesessies. Door het aanbieden van deze zorg op maat, spelen therapeuten in op de specifieke behoefte van de cliënt. Wil jij ook op een verantwoorde manier dieren leren inzetten, zodat het welzijn van zowel mens als dier gewaarborgd blijft? Dan is deze post-hbo-opleiding precies wat je zoekt!

Leer om dieren op een verantwoorde manier in te zetten in de humane therapie

Het is een trend om in de humane therapie steeds meer dieren in te zetten om diverse goede redenen. Dieren worden gebruikt voor educatieve, begeleidende, coachende doeleinden. Mooie voorbeelden zijn de leeshond en coaching met paarden.

Maar… in hoeverre heeft een humane therapeut genoeg kennis van het welzijn van dieren? In hoeverre kunnen stress-signalen, die dieren afgeven, worden herkend zodat het geen gevaar voor de cliënt oplevert? Scholing wordt daarom steeds meer een belangrijke standaard om veilig en verantwoord dieren in te zetten in de humane therapie. In het rapport van de Raad van Dierenaangelegenheden (RDA), een adviesorgaan voor de overheid, is duidelijk de zorg uitgesproken en het belang van een gedegen opleiding op hbo-niveau aangegeven.

Als specialistische opleiding in de gezelschapsdieren heeft Diergezondheid en Management van Aeres Hogeschool Dronten enige jaren geleden speciaal voor de humane therapeuten de post-hbo opleiding Therapie met Dieren opgezet. Hierbij wordt benodigde kennis over dieren bijgebracht bij de therapeutische inzet met dieren.

Word specialist op het gebied van therapie met inzet van dieren

Als humane therapeut, deskundige in de zorg, ondernemer bij een zorgboerderij of als manager bij een zorginstelling: naast de waarborging van de veiligheid voor mens en dier moet de interventie aansluiten op de doelgroep en coaches goed kunnen worden ingezet. Daarom is het belangrijk, dat de kennis van mens-dier-interactie en diergezondheid en -gedrag op een goed niveau is. Middels een visiedocument maakt ieder een eigen plan op managementniveau om de integratie van de interventie bij specifieke doelgroepen en diersoort uit te werken.

Met de eenjarige, internationaal ISAAT erkende post-hbo opleiding Therapie met inzet van Dieren is dat makkelijker te realiseren en te borgen. Je krijgt gedegen, wetenschappelijk onderbouwde kennis over dier en gedrag bij de meest ingezette therapiedieren op AAT-niveau. De verantwoorde interactie tussen mens en dier staat daarbij centraal.

Wat levert het jou op als organisatie als een medewerker onze post-hbo opleiding gaat volgen?

Een organisatie moet de inzet en het nut van dieren bij een therapie kunnen verantwoorden naar cliënten, medewerkers en bestuur/directie. Hoe prettig is het dan als je als humane therapeut geborgde kennis hebt over de inzet van dieren? Of hoe prettig is het als je dat als therapeut kan aantonen? Kortom, deze opleiding helpt de veiligheid en de kwaliteit van de inzet van dieren bij humane therapie te waarborgen.