post hbo opleiding Therapie met inzet van dieren Aeres Hogeschool Dronten

Karin studeerde in 2020 af van de post-hbo opleiding Therapie met inzet van dieren. Momenteel werkt ze in het CariCon Gezinshuis waar ze werkt aan een traumasensitieve aanpak voor kinderen met onveilige hechting en complex trauma.

"Wat ik vooral heb geleerd is de one-health gedachte. Hoe mens- en diergezondheid nauw met elkaar verbonden zijn en dat we als professionals het welzijn van mens én dier in het oog moeten houden. Het is belangrijk dat er goede redenen moeten zijn om met dieren te werken en dat alle voorliggende opties (zonder dieren) eerst ingezet of onderzocht moeten worden. Ik kan de inzet van dieren voor de gezinshuiskinderen en hun ouders na het volgen van de opleiding beter onderbouwen en op papier zetten. Dit helpt verwijzers en gemeenten."