Linda Nol

Functie: Teamleider Aarde & Water en Hoofd praktijkleren
Lectoraat: Weerbare planten, Gezond oppervlaktewater & Duurzaam bodembeheer
Email: l.nol@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Linda Nol

Mijn naam is Linda en ik ben geboren en getogen (en nog steeds wonend) in de Zaanstreek, dus midden in het veenweidegebied dus heel relevant voor het project VeenVitaal. Ik heb Fysische Geografie gestudeerd aan de UvA en ben gepromoveerd aan de WUR op het thema 'Uncertainty assessment of N2O inventories: explorations at different spatial and temporal scales for the Dutch fen meadow landscape'. Voor mijn proefschrift heb ik veel metingen uitgevoerd in het veenweidegebied, analyses gedaan naar o.a. landgebruik en de N-kringloop en bedrijven bezocht om het slootoppervlak goed in kaart te brengen.

Sinds 2009 ben ik werkzaam bij Aeres Hogeschool, momenteel ben ik teamleider van het team Aarde & Water waar onder andere de opleiding 'Aarde & Klimaat' onder valt en de internationale opleiding 'Aquatic Ecosystem Analysis' en ik ben hoofd praktijkleren van de faculteit en het is mijn missie om studenten zoveel mogelijk te laten werken in authentieke beroepssituaties (bijvoorbeeld door middel van stages en veldwerk).

In het VeenVitaal project ben ik werkpakketleider van WP6, dat gaat over kennisbenutting door boer, beheerder, bestuurder en bezorgde burger. In mijn werk ben ik heel veel bezig met het benutten van kennis richting verschillende doelgroepen. Bij Aeres Hogeschool hebben we zowel agrarische opleidingen als meer natuur-opleidingen in huis, daarnaast wordt er veel cursorisch onderwijs gegeven aan boeren en is er veel contact met boeren en beheerders, dus hebben we een unieke positie. Via onderwijs kunnen we actuele kennis overbrengen aan studenten over de uitkomsten van de werkpakketten 1 t/m 5, maar studenten kunnen ook ingezet worden om educatieve producten of communicatiemiddelen te ontwikkelen voor andere doelgroepen. Daarnaast verbind ik intern Aeres Hogeschool collega’s én studenten aan de andere werkpakketten, bijvoorbeeld op het gebied van aquatische ecologie, draagkracht van de bodem en onderzoek naar weidevogels.

Samen met het bedrijf Floating Future BV werken we samen met andere Aeres onderdelen aan een drijvend voedseleiland. Deze ligt in het Weerwater in Almere, d.m.v. dit project en de inzet van studenten proberen we allerlei vragen te beantwoorden zoals wat is de waterkwaliteit? Wat zijn optimale groeiomstandigheden? In welke landen en welke steden is er veel potentie voor drijvende voedseleilanden? Welke gewassen kunnen het best geteeld worden in het drijvend voedseleiland? Er zijn al heel veel leerlingen en studenten betrokken via challenges en stages.

Daarnaast ben ik betrokken bij het project Mimicking Trichomes, niet dat ik veel van gewasbescherming afweet, maar ik doe daar vooral organisatie en managementaken.