Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 2

Meld je snel aan voor scholingsprogramma toekomstbestendige landbouw

Date

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen vanaf september korte opleidingen volgen rond precisielandbouw, natuurinclusief ondernemen en stikstof. Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, Van Hall Larenstein, Inholland en Wageningen University & Research bieden hierover een gezamenlijk scholingsprogramma aan.

Corné Kocks, lector precisielandbouw/smart farming aan Aeres Hogeschool, legt uit waarom het programma juist in deze onzekere tijden belangrijk is. 'Het is onze ambitie om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Ook al zijn nog niet alle vragen rondom het bedrijfsmatig implementeren van zaken als precisielandbouw, natuurinclusieve landbouw en stikstof beantwoord. Het agrarisch hoger onderwijs ondersteunt door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, inclusief duurzaam verdienmodel.'

In zijn ogen schort het wat betreft stikstof soms aan voldoende kennis en inzicht, waardoor mogelijk kansen blijven liggen om anders met stikstof om te gaan. 

De cursus Precisielandbouw leert ondernemers meer over de ontwikkelingen van precisielandbouw en hoe ze slim gebruik kunnen maken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen. Volgens Kocks kennen boeren soms niet alle mogelijkheden van precisielandbouw. ‘Ze zien op tegen het werken met computers en sensoren, maar dat kan hen helpen om minder input te gebruiken en kosten te besparen. En met meer inzicht in gewasgroei en -ontwikkeling kan men beter ingrijpen tijdens de teelt.’

De cursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw zoomt in op duurzame verdienmodellen en ondernemerschap rondom natuur op de boerderij. De focus ligt op het verkennen van natuurinclusieve mogelijkheden om zo jouw bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Dit is een substantiële aanvulling op de al bestaande opleidingen ‘natuurboeren’ voor het beheer van gepachte natuurgraslanden (cursus van Aeres Hogeschool en HAS in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer).

Regionale bedrijfscasussen

In de praktijkgerichte cursussen voor ondernemers van maximaal vier dagen doen zij kennis op en krijgen ze tools en tips. Adviseurs krijgen in vijf dagdelen dezelfde informatie, maar meer uitgediept en interactiever. Zij volgen daarnaast drie dagdelen om hun soft skills te trainen.

Kocks: ‘Het is belangrijk dat ze objectief adviseren, ook bij ondernemers die in de weerstand schieten of door hun enthousiasme de realiteit uit het oog verliezen.’ De adviseurs maken praktijkfilmpjes waarop ze feedback krijgen, zowel over competenties als inhoud.

Voor het cursusprogramma zijn extra docenten en onderzoekers opgeleid. Voor precisielandbouw is dat in het zuiden vanuit de HAS bijvoorbeeld aardappelteler Jacob van den Borne. In het noorden wordt samengewerkt met Han Hilbrands van Smart Agritechnology BV en opleidingsinstituut Terra op hun praktijklocaties.

Met maximaal 16 deelnemers biedt een cursus ruimte voor praktijkcasussen, discussie en het stellen van vragen. De Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) vergoedt de opleiding volledig voor ondernemers en voor de helft voor adviseurs. Een voucher hiervoor is aan te vragen tot 1 oktober.

Bron: Nieuwe Oogst

  • Meer weten over het totale scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw? Kijk hier.

corne cocks

Foto: Corné Kocks, lector Precisielandbouw/Smart Farming bij Aeres Hogeschool Dronten