De volgende studie (major) valt onder de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw:

Studie in cijfers 2017 Tuinbouw en akkerbouw