circular awards winnaar nieuwbouw

Het Geolab Almere is een open innovatiewerkplaats van de Aeres Hogeschool. Het is een ontmoetingsplek waar studenten en opdrachtgevers vanuit het geo-werkveld elkaar tegenkomen. Kortom een plaats voor samenwerking waarin nieuwe ideeën en maatschappelijke geo-vraagstukken worden uitgewerkt.

Het Geolab is op de eerste plaats ingericht voor studenten binnen de opleidingen Geo, Media & Design (GMD) en Aarde & Klimaat (A&K). In het Geolab is een videowall beschikbaar die uit 16 grote aaneengeschakelde beeldschermen bestaat. Hiermee kunnen de studenten onder andere verschillende ruimtelijke scenario’s met interactieve kaarten binnen een vraagstuk bestuderen. Daarnaast kunnen ook andere informatiebronnen zoals een dynamische dashboard of een infographic aan de videowall worden toegevoegd. De kracht van de videowall is dat alle informatiebronnen op één groot scherm gedeeld kunnen worden, waardoor de studenten, maar ook de opdrachtgevers, naar het grote geheel (blijven) kijken.

Wat onderzoeken we onder andere in dit lab?

  • Studenten werken opdrachten en onderzoeken uit binnen maatschappelijke en ruimtelijke thema’s als verstedelijking, klimaatadaptatie, voedselvoorziening en verduurzaming
  • Studenten en docenten organiseren GeoMeetups voor opdrachtgevers om samen naar de tussen- of eindresultaten te kijken.
  • Studenten onderzoeken verder de rol van ethiek binnen de maatschappelijke thema’s en de beschikbare data waarmee ze werken

Online wordt actief nieuws vanuit het Geolab gedeeld via de website: www.geolab-almere.nl.

Neem een kijkje bij onze andere labs!