circular awards winnaar nieuwbouw

In het bodem- en waterlab doen we onderzoek naar alles wat met bodem en water te maken heeft, zowel de fysische en chemische eigenschappen. Practica die hier worden gegeven zijn onder andere bodemonderzoek, chemische wateranalyse en determinatie van macrofauna in het water.

We werken hier met binoculairs om fauna in het water en de bodem van dichtbij te bekijken. Ook hebben we een kast vol literatuur staan om alle dieren in bodem en water exact te determineren, apparatuur om veel fysische en chemische eigenschappen van eigen genomen bodemmonsters te onderzoeken, spectrofotometers om de chemische eigenschappen van water nauwkeurig te kunnen bepalen en iets te zeggen over de waterkwaliteit.

Wat onderzoeken we onder andere in dit lab?

  • Kan je op basis van de macrofauna in het water iets zeggen over de waterkwaliteit?
  • Wat voor type bodem vindt ik in mijn onderzoeksgebied en wat zegt dat over het ecosysteem?
  • Wat is de waterkwaliteit van mijn onderzoeksgebied op basis van de chemische eigenschappen?
  • Is mijn onderzoeksgebied kwetsbaar voor klimaatverandering op basis van de eigenschappen van bodem en water?

Neem een kijkje bij onze andere labs!