Onderzoeksprogramma Vergroot je Leerkracht

Vergroot je leerkracht, over duurzaam leren en ontwikkelen

We richten ons op (toekomstige) professionals die kunnen excelleren in hun professionele omgeving zodat de kwaliteit van het eigen handelen en het collectief handelen in hun praktijk duurzaam verbetert. Professionaliteit en deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen is de basis voor duurzame ontwikkeling en optimale inzet van talenten in het (groene) beroepsonderwijs en in organisaties.

Ecologisch en transdisciplinair onderzoek gericht op vergroten van leerkracht

Met het praktijkgerichte onderzoek van Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) willen we bijdragen aan een duurzamere wereld door het bevorderen van duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties in beroepsonderwijs en bedrijf. Deze professionals werken in verschillende domeinen (zorg, landbouw, onderwijs, techniek, overheid, medicijnen), op verschillende niveaus (individu, team, organisatie, netwerk), en in verschillende rollen (begeleiding, advies, docentschap, onderzoek).

AHW-onderzoek concentreert zich op praktijkgericht onderzoek dat praktische wijsheid van professionals (in opleiding) op het gebied van leren en ontwikkelen bevordert en draagt daarmee bij aan het vergroten van leerkracht van die professionals en organisaties.

Uiteindelijk gaat het allemaal om vaart geven aan leren en ontwikkelen, noodzaak in een maatschappij waarin transitie essentieel en urgent is. we doen dat in co-constructie en co-creatie met beroepspraktijk, onderzoekers en practitioners.

Lectoraten