hbo studie Tuinbouw en akkerbouw tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Circulair ondernemen in de Agri- en Food Business

Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling van circulaire agri-food-systemen, als onderdeel van een duurzame ketentransitie. Ondernemen en innoveren staan daarbij centraal, met aandacht voor belangrijke thema’s zoals milieu-impact, nieuwe product- en marktconcepten, voedselveiligheid en inclusiviteit.

Het lectoraat wil met haar onderzoek bijdragen aan het creëren van een aanbod van duurzame, gezonde en veilige voeding en van hoogwaardige materialen buiten de voedselketen, geproduceerd volgens circulaire principes. Projecten hebben vaak een van de volgende doelen, of een combinatie ervan:

  • Het ontwikkelen van nieuwe circulaire verdienmodellen voor de agri- en food business. 
  • De ontwikkeling van nieuwe en aangepaste agrarische producten en circulaire teeltsystemen door te werken aan het beperken van emissies, het bevorderen van de biodiversiteit, het voorkomen van voedselverspilling in de keten, het gebruik van duurzame grondstoffen en het gebruiken van reststromen.
  • De valorisatie van eiwitten, koolhydraten, oliën, vetten, mineralen en vezels uit reststromen. De eiwittransitie krijgt hierbinnen bijzondere aandacht.

Het lectoraat initieert praktijkonderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven en andere partners en koppelt dit onderzoek aan studenten en docent-onderzoekers. Wij nodigen het werkveld binnen de agri- en foodsector uit mogelijke onderzoekprojecten met ons te verkennen.

Het lectoraat wil de kennis op het gebied van de circulaire economie binnen de voedselketen vergroten en de interactie met innovatief ondernemerschap en de marktvraag stimuleren.

Het lectoraat wil op innovatieve wijze bijdragen aan de curricula van opleidingen, met in het bijzonder aandacht voor de circulaire economie.