hbo studie Tuinbouw en akkerbouw tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Circulair ondernemen in de Agri- en Food Business

Verzilting van de bodem en het grondwater geeft wereldwijd steeds meer problemen. Als een gevolg hiervan is landbouwgrond niet meer geschikt voor de productie van voedsel gewassen.

Het lectoraat Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness wil onderzoek doen naar een kweek systeem/ methode, dat het mogelijk maakt om op zilt water circulair voedsel te produceren. Dit gaan we samen met ondernemers uit de regio uitzoeken in de proeftuin Zilte teelt, die medegefinanceerd is door Provincie Flevoland. Een andere onderzoekstak binnen het lectoraat is het verwaarden van organische reststromen uit zowel de primair sector als vanuit de levenmiddelen industrie.